Newsy

NSZZ Solidarność: "Nie" dla nadużywania umów śmieciowych. Będą projekty ustaw

2012-04-12  |  06:48
Mówi:Marcin Lewandowski
Funkcja:Rzecznik
Firma:NSZZ "Solidarność"
 • MP4

  Związkowcy przygotowują się do ofensywy legislacyjnej. Trwają prace nad propozycjami zmian w przepisach dotyczące problemu tzw. umów śmieciowych i ich opodatkowania. NSZZ "Solidarność" chce o swoich pomysłach rozmawiać z rządem. Jednak liczy się z tym, że projekty będą musiały trafić do Sejmu inną ścieżką.

  W przygotowaniu są 3 projekty ustaw. Wszystkie mają na celu zniechęcienie pracodawców do stosowania tzw. "śmieciówek". Założenia do dwóch projektów związkowcy przedstawią już dziś. Pierwszy projekt będzie dotyczył nadużywania umów tymczasowych.

   - Jego przesłanie jest takie, żeby skończyć z wieczną tymczasowością, czyli umowami na kilkadziesiąt lat, umowami na czas określony, wiecznym przedłużaniem tych umów i powodowaniem, że pracownicy są stałymi etatowymi pracownikami, ale nie mają tych zabezpieczeń, które wynikają ze stałej umowy o pracę. Dzisiaj w ciągu 2 tygodni takiego pracownika można zwolnić - mówi Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ "Solidarność".

  Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że pod koniec 2011 roku bez etatu był co czwarty pracownik. Wśród młodych ludzi odsetek ten wzrasta do ponad 60 proc.

   - Znamy firmy, gdzie kilkuset pracowników jest na umowach na czas określony, którzy mają zawarte umowy na kilkadziesiąt lat. Skrajny przypadek, ktoś dostał umowę na czas określony na 42 lata, do emerytury. To jest chore, to jest patologia - ocenia Marek Lewandowski.

  Jednocześnie dodaje, że związki zawodowe nie są przeciwne samej idei umów tymczasowych, ale skali zjawiska.

  Drugi projekt ustawy zakłada, że bez względu na rodzaj dochodu będą od niego płacone składki zdrowotne i emerytalne.

   - Ponieważ nasze emerytury pochodzą z kapitału, który wypracujemy, czyli ze składek, które włożymy, a nie z lat pracy i z wieku emerytalnego, wniesiemy taki projekt, żeby bez względu na rodzaj dochodu płacić od niego składki. Nieważne czy to jest umowa o dzieło, umowa zlecenie, samozatrudnienie czy umowy cywilno-prawne. Zarobiłem pieniądze, płacę od tego jednakową procentową składkę: dużo zarabiam - dużo płacę, mało zarabiam - mało płacę - wyjaśnia rzecznik NSZZ "Solidarność".

  Jednolite opodatkowanie ma sprawić, że zatrudnienie pracownika nie na podstawie stałej umowy o pracę przestanie być dla pracodawcy opłacalne.

  "Solidarność" pracuje również nad założeniami do trzeciego projektu, który zakłada ograniczenie stosowania umów tymczasowych. Za kilka dni związkowcy, wspólnie z europejską organizacją pracowniczą EZA organizują konferencję poświęconą skutkom nadmiernego stosowania "śmieciówek". Współorganizatorzy mają nadzieję, że rozpocznie to ogólnoeuropejską debatę na temat tego problemu. Szczegóły projektu mają być znane do końca roku.

  NSZZ "Solidarność" chce, by wszystkie 3 projekty znalazły się w Sejmie. Jak podkreśla rzecznik, najlepszym i najszybszym rozwiązaniem byłyby negocjacje w sprawie proponowanych zmian z rządem. Jednocześnie dodaje, że nie wierzy w powodzenie tego planu.

   - Wiadomo jak wygląda dialog z rządem. Mamy tutaj niedobre doświadczenia. Do wyboru są wiec 2 ścieżki. Albo będziemy zbierać pod nimi podpisy i kierować je do Sejmu jako wniosek obywatelski, albo skorzystamy z grupy posłów, co jest ścieżką dużo szybszą. Ta decyzja jest jeszcze przed nami, jeszcze nie wiemy, jak to zrobimy - mówi Marek Lewandowski.

  Czytaj także

  Patronaty medialne

  Obsługa konferencji prasowych i innych wydarzeń

  Agencja informacyjna Newseria realizując zleconą obsługę wydarzenia przygotowuje pełny zapis konferencji, a także realizuje wywiady z gośćmi i uczestnikami wydarzenia.

  > Zobacz pełne informacje o naszej ofercie.

  Telekomunikacja

  Sieć 5G pozwoli na rozwój nowych modeli biznesowych i usług. Wymaga to jednak pilnych zmian w prawie oraz w sposobie wykorzystywnia danych przez firmy

  Zbyt rygorystyczne normy pola magnetycznego, konieczność uporządkowania zakresu częstotliwości, żeby móc je alokować do 5G, oraz przygotowanie polskich przedsiębiorstw do tego, żeby były w stanie w pełni z tej technologii korzystać, to obecnie największe bariery dla rozwoju sieci 5G w Polsce – uważa Wojciech Pytel, członek rady nadzorczej Polkomtela i Netii. Jak podkreśla, firmy muszą przede wszystkim zrozumieć, jak wielkie znaczenie dla ich rozwoju mają dane i nauczyć się je lepiej wykorzystywać. – Także klient musi zrozumieć, że wchodzimy w nowy świat, który jest bardzo mocno zrobotyzowany – dodaje Wojciech Pytel. 

  Prawo

  Liczba mikroprzedsiębiorców w Polsce rośnie z roku na rok. Blisko połowa dobrze ocenia swoją sytuację

  W Polsce na tysiąc mieszkańców przypada średnio 58,6 mikrofirm. Stanowią 96 proc. wszystkich przedsiębiorstw, a 2/3 z nich to firmy jednoosobowe. Choć zwracają uwagę na uciążliwe bariery w prowadzeniu działalności – wysokie podatki, rosnące koszty zatrudnienia oraz konkurencję ze strony przedsiębiorstw działających w szarej strefie, to blisko połowa ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą. Ogólnie nasz mikroprzedsiębiorca ma się całkiem nieźle i oby tak dalej – ocenia Katarzyna Dębkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

  Finanse

  Sektor usług biznesowych walczy o pracowników. Pracodawcy muszą się prześcigać w benefitach

  Polski sektor usług biznesowych cechuje szybki rozwój i duże zapotrzebowanie na nowych pracowników. Najbardziej poszukiwani są kandydaci wielojęzyczni, posługujący się więcej niż jednym językiem obcym. Ze względu na niską podaż specjalistów i dużą rotację pracodawcy muszą przykładać coraz większą wagę do świadczeń pozapłacowych, które są już niemal równie istotne co wysokość wynagrodzenia. Obecnie kandydaci oczekują już nie tylko podstawowych benefitów, lecz także spersonalizowanych świadczeń dopasowanych do ich potrzeb.

  Finanse

  Sektor usług biznesowych walczy o pracowników. Pracodawcy muszą się prześcigać w benefitach

  Polski sektor usług biznesowych cechuje szybki rozwój i duże zapotrzebowanie na nowych pracowników. Najbardziej poszukiwani są kandydaci wielojęzyczni, posługujący się więcej niż jednym językiem obcym. Ze względu na niską podaż specjalistów i dużą rotację pracodawcy muszą przykładać coraz większą wagę do świadczeń pozapłacowych, które są już niemal równie istotne co wysokość wynagrodzenia. Obecnie kandydaci oczekują już nie tylko podstawowych benefitów, lecz także spersonalizowanych świadczeń dopasowanych do ich potrzeb.