Newsy

Przedsiębiorcy apelują o wzmocnienie dialogu społecznego. Czas przedwyborczy sprzyja wyścigowi na obietnice

2023-04-11  |  06:20

Wzmocnienie dialogu społecznego to jeden z głównych postulatów organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Dwie z nich – Business Centre Club i Federacja Przedsiębiorców Polskich – łączą siły, by zwiększyć możliwości oddziaływania na decyzje rządu i kształtowanie prawa. Od stabilności systemu prawnego, podatkowego i rzetelnych prognoz makroekonomicznych zależy w dużej mierze sukces działalności biznesu. Tym bardziej że otoczenie gospodarcze i tak samo w sobie jest już poważnym wyzwaniem, a dodatkowo rok wyborczy sprzyja składaniu obietnic, które trudno będzie realizować.

– Z naszych doświadczeń wynika, że w okresie wyborczym mniej merytoryki wchodzi do debaty politycznej czy debaty na programy gospodarcze, a zaczyna się wyścig obietnic. Dlatego chcemy organizować spotkania z liderami partii politycznych, z ekspertami, być recenzentem, patrzeć na dobre rozwiązania i wskazywać błędy, ale również znajdować dobre kompromisy – mówi agencji Newseria Biznes Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

To jeden z powodów, dla którego organizacje zrzeszające prywatnych pracodawców zacieśniają współpracę.

– Nasze porozumienie z Federacją Przedsiębiorców Polskich uważam za bardzo znaczące w obecnych czasach w Polsce, gdzie jest bardzo duży podział na scenie polityczno-ekonomicznej. Pokazujemy, że w imię wyższych celów możemy być razem, możemy działać na rzecz polskich przedsiębiorców – podkreśla Jacek Goliszewski. – Chcemy kształtować lepiej i efektywniej otoczenie gospodarcze, jak również wpływać na działania prowadzące do sukcesów polskich przedsiębiorstw.

Wcześniej podobne porozumienie zawarła FPP z Krajową Izbą Gospodarczą. Przedsiębiorcy liczą, że w kolejnych miesiącach do inicjatywy będzie dołączać więcej organizacji. Postulaty pracodawców w zasadzie od lat pozostają takie same. Jak podkreślają, do prężnego rozwoju biznesu potrzebne są przede wszystkim stabilne i przejrzyste systemy: prawny oraz podatkowy. Apelują także o lepsze wzmocnienie współpracy w ramach Rady Dialogu Społecznego.

– Wprowadzenie Polskiego Ładu było bardzo dużym problemem dla dużych firm, nawet tych, które było stać na zatrudnienie doradców podatkowych. Została wprowadzona zmiana, ale w tej chwili mamy 900 stron ustawy i do tego trzy systemy podatkowe do wyboru: podatek liniowy, zwykły i ryczałt – mówi prezes BCC. – Staramy się w Radzie Dialogu Społecznego, w której przewodniczymy, rozmawiać z rządem na różne tematy, wskazujemy na bolączki, problemy, proponujemy różne rozwiązania. Dialog zawsze jest możliwy, komunikacja też, nie zawsze rząd wysłuchuje naszych postulatów, nie zawsze te rozmowy są łatwe, ale cały czas próbujemy.

Przedsiębiorcy i pracodawcy prywatni tworzą 12,8 mln miejsc pracy. W tym sektorze wynagrodzenia rosną o 14,5 proc., podczas gdy w sferze budżetowej waloryzacja wynosi mniej niż 8 proc. Organizacje wskazują, że udział przedsiębiorców prywatnych w wytwarzaniu PKB w ostatnich trzech latach wyniósł w sektorze MŚP prawie 50 proc., a w sektorze dużych przedsiębiorstw – 22,7 proc.

– Na pewno największym wyzwaniem jest bardzo trudna sytuacja gospodarcza Polski. Przypomnę, że mamy najwyższą od 1996 roku inflację, mamy wzrastające koszty finansowania w wyniku podwyższania stóp procentowych, mamy niepewne ceny nośników energii, brak środków z KPO, które działałyby antyinflacyjnie i proinwestycyjnie. To wszystko dotyka codziennego biznesu polskich przedsiębiorców, jak również działań strategicznych i operacyjnych – ocenia Jacek Goliszewski.

Jak podkreśla, wzrost kosztów działalności przedsiębiorca musi przerzucić na ceny, albo zwiększając ich poziom, albo obniżając swoje marże. W tym pierwszym przypadku jest ryzyko spadku sprzedaży, bo konsumenci znacznie rozważniej podchodzą teraz do swoich wydatków. Druga opcja też jest raczej krótkoterminowa – z marż finansowane są bowiem koszty bieżącej działalności, ale również inwestycje przedsiębiorców.

– Sama inflacja jest bardzo trudna, ale jeżeli przedsiębiorcy wiedzą, jakie są dokładne prognozy i czego mogą oczekiwać, to wtedy planowanie staje się łatwiejsze. Jeżeli takich prognoz nie ma lub te prognozy są niedokładne, wtedy koszty idą bardzo w górę, nie mamy odpowiednich wskaźników do zastosowania do planowania, są duże odchylenia od planów i to utrudnia działalność gospodarczą – mówi prezes BCC.

Dlatego przedsiębiorcy oczekują spójnej strategii walki z inflacją. Ich zdaniem dziś utrudniają to rozbieżności między polityką fiskalną rządu i polityką monetarną Narodowego Banku Polskiego.

– Przedsiębiorcom zależy także na zmniejszaniu opresyjności prawa względem nich. Przypomnę, że za przestępstwa fakturowe grozi kara nawet do 25 lat więzienia, a w tej chwili grzywny, które są naliczane w oparciu o płacę minimalną, mogą dochodzić do 35 mln, a nawet w niektórych przypadkach do 50 mln zł. To nie stwarza dobrego klimatu dla przedsiębiorczości i prowadzenia biznesu – ocenia Jacek Goliszewski.

W porozumieniu BCC, FPP i KIG zwracają uwagę także na takie konieczne do zagospodarowania dziedziny jak reforma systemu ubezpieczeń społecznych, systemu ochrony zdrowia, zabezpieczenie rynku pracy przed niekorzystnymi zmianami demograficznymi, odpowiedzialna polityka gospodarcza państwa w zakresie długu, kursu i emisji pieniądza oraz jasne określenie roli państwa na rynku, a także poprawa bezpieczeństwa państwa w obszarach energii i cyberbezpieczeństwa.

Czytaj także

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Kongres Nowej Mobilności

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Farmacja

Ryzyko śmierci z powodów anestezjologicznych jest dziś praktycznie zerowe. W szpitalach rośnie jednak liczba zakażeń i powikłań pooperacyjnych

Dzięki wyśrubowanym standardom wypracowywanym w ostatnich dekadach anestezjologia jest dziś jedną z najbezpieczniejszych dziedzin medycyny. Mimo to problem powikłań okołooperacyjnych narasta z powodu rosnącej liczby zakażeń szpitalnych. To zaś drastycznie pogarsza rokowania pacjentów po zabiegach operacyjnych. – Trzy obszary, w których bezpieczeństwo pacjenta i optymalizacja leczenia może być poprawiona, to właśnie zakażenia, prawidłowa farmakoterapia i prawidłowa diagnostyka obrazowa – wskazuje anestezjolog, prof. Janusz Andres. Jak podkreśla, potrzebna jest dyskusja ekspertów różnych specjalizacji, która przyczyniłaby się do rozwiązania obecnych problemów i ogólnej poprawy bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów.

Edukacja

Ponad połowa firm z sektora przemysłowego ma problem z pozyskaniem kadr. Wciąż potrzebna jest promocja zawodów technicznych wśród młodzieży

W Polsce stopa bezrobocia pozostaje na rekordowo niskim poziomie, a zapotrzebowanie na nowych pracowników rośnie szybciej niż ich podaż. Dotyczy to zwłaszcza firm produkcyjnych i zawodów technicznych. Według badania Grafton Recruitment ponad połowa pracodawców z branży przemysłowej wskazała jako największe wyzwanie w tym roku pozyskanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Jedną z przyczyn, wskazywanych przez ekspertów, jest wciąż niedostatecznie często wybierane szkolnictwo zawodowe i uczelnie techniczne. Dlatego firmy chętnie angażują się we wszelkie inicjatywy, które mają promować zawody techniczne.

Prawo

Samorządy na coraz większym minusie. Pogrąża je m.in. duża niestabilność regulacyjna i rosnąca liczba zadań

Samorządy od czterech lat są zmuszone łatać coraz większe dziury w swoich budżetach. Spadek dochodów z tytułu podatku PIT, pandemia, wojna w Ukrainie i kryzys uchodźczy, inflacja i wysokie ceny energii, a na dodatek brak środków z KPO spowodowały, że obecnie trudno jest im planować jakiekolwiek większe wydatki. Sytuację pogarsza niestabilność regulacyjna i coraz większa liczba zadań przerzucanych na samorządy, co pociąga za sobą wzrost wydatków budżetowych. – Jednym z ważniejszych wyzwań w tym obszarze jest obecnie opieka społeczna – wskazuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.