Newsy

15 marca startuje nabór wniosków na dofinansowanie rolnictwa ekologicznego

2012-03-12  |  06:33
Mówi:Zygmunt Kaczor
Firma:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • MP4

  Po raz trzeci rolnicy, którzy szczególnie dbają o środowisko mogą ubiegać się o wsparcie z UE. W czwartek ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków. Nabór potrwa 2 miesiące.

  Program rolnośrodowiskowy jest przeznaczony dla rolników, którzy prowadzą działalność zgodnie z zasadami ochrony środowiska, czyli np. z ograniczeniem zużycia nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, czy wprowadzając kosztowne rozwiązania agrotechniczne. Aby zrekompensować rolnikom te koszty i straty w dochodach ARiMR wypłaca im pomoc finansową w ciągu 5 lat realizacji programu. Wsparcie można uzyskać w ramach 9 różnych pakietów.

  W ubiegłym roku z programu skorzystało ponad 110 tys. rolników. ARiMR wypłaci im 1,2 mld zł.

   - Rolnicy uczestniczący w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 - 2006, w 2011 mieli ostatni rok programu. To dotyczy ponad 23 tys. ludzi. Ci rolnicy muszą podjąć decyzję, czy chcą uczestniczyć w nowym procesie programowania. Szacujemy, że w tym roku przybędzie ok. 30 tys. chętnych: całkowicie nowi i ci, którzy będą kontynuowali program. Szacujemy, że łącznie ok. 130 tys. ludzi skorzysta w tym roku z płatności rolnośrodowiskowych - mówi Kaczor.

  Na lata 2007-2013 na program rolnośrodowiskowy przewidziano 2,3 mld euro.

   - Z obecnej prognozy wynika, że każdy, kto będzie spełniał kryteria formalne, a więc będzie posiadał 1 hektar użytków rolnych, "Plan działalności rolnośrodowiskowej" i będzie przestrzegał wymogów w tych pakietach, otrzyma płatność - podkreśla Zygmunt Kaczor.

  Nad 5-letnią realizacją "Planu działalności" czuwa ARiMR.

  Jeden formularz na różne rodzaje wsparcia. Rolnicy mogą na jednym wniosku ubiegać się o dopłatę bezpośrednią, płatność rolnośrodowiskową oraz wsparcie w ramach tzw. ONW, czyli obszarów o niekorzystnych warunkach.

   - Po raz trzeci rolnicy składają wniosek rolnośrodowiskowy razem z wnioskiem o jednolitą płatność obszarową, ponieważ jest on wnioskiem spersonalizowanym, jest im wysyłany na podstawie wniosku z ubiegłego roku. Wystarczy wypełnić dodatkową wkładkę zawierającą deklarację pakietów rolnośrodowiskowych - wyjaśnia Zygmunt Kaczor z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Na tym samym formularzu, który rolnik składa o płatność rolnośrodowiskową i dopłatę bezpośrednią, można również wnioskować o wsparcia w ramach ONW. Przysługuje ono rolnikom prowadzącym działalność w wyjątkowo niekorzystnych warunkach, np. w górach. W ubiegłym roku Agencja wypłaciła ok. 1,3 mld zł w ramach takiej pomocy. Według szacunków bez dopłat ONW nawet połowa gruntów rolniczych w Polsce mogłaby zostać wyłączona z użytkowania, ponieważ byłoby to nieopłacalne.

  Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR od 15 marca do 15 maja. Złożone po terminie, ale nie później niż 11 czerwca, będą skutkowały obniżaniem udzielonego wsparcia o 1 proc. za każdy dzień spóźnienia.

  Czytaj także

  Więcej ważnych informacji

  Finanse

  Warszawska giełda przyciąga coraz więcej funduszy ETF. Zainteresowanie inwestorów również rośnie

  Inwestorzy coraz chętniej skłaniają się ku pasywnemu inwestowaniu, które naśladuje np. ruch indeksów giełdowych. Jego zaletą są m.in. niższe opłaty za zarządzanie i większa dywersyfikacja portfela przy mniejszej liczbie transakcji. To powoduje rosnącą popularność funduszy ETF, które służą właśnie takiemu inwestowaniu. W ubiegłym roku wartość aktywów zgromadzonych w instrumentach tego typu przekroczyła 10 bln dol. – podaje GPW za ETFGI. W Polsce ten rynek wciąż jest niewielki, ale coraz prężniej się rozwija. Na warszawskim parkiecie notowanych jest już 11 funduszy ETF opartych na różnych instrumentach bazowych.

  Prawo

  Ponad 1,7 tys. e-rezydentów z Polski założyło w Estonii 450 firm. Na taki krok decyduje się coraz więcej przedsiębiorców

  Przybywa polskich firm, które planują przeniesienie działalności do Estonii. To kraj, który ze względu na przejrzysty system podatkowy czy niskie koszty prowadzenia działalności coraz częściej staje się pierwszym wyborem. Często decyduje o tym także potencjał tego rynku jako bramy do Skandynawii. Inna zaleta to łatwość założenia firmy w Estonii. Najprostszą metodą na przeniesienie działalności jest uzyskanie e-rezydencji. Z tego rozwiązania chętnie korzystają również Polacy, którzy założyli w Estonii już 450 firm.

  Firma

  Pandemia ujawniła w firmach luki kompetencyjne. Menedżerowie muszą na nowo uczyć się zarządzania zdalnymi zespołami

  Zmiany w organizacjach i na rynku pracy w ostatnich latach, dodatkowo te spowodowane  przez pandemię COVID-19, wymagają wdrożenia nowych modeli zarządzania i przywództwa oraz wykształcenia wśród menedżerów i pracowników nowych kompetencji. Eksperci wskazują, że już w tej chwili następuje powrót do bardziej zdecentralizowanych, partycypacyjnych modeli zarządzania, które wymagają rozwiniętych kompetencji miękkich i lepszej komunikacji z pracownikami. – Pandemia postawiła ogromne wyzwania przed ludźmi, którzy są odpowiedzialni za to, żeby pracownicy w firmie czuli się dobrze, mieli świadomość, w którym kierunku ta firma zmierza, identyfikowali się z nią i byli lojalni. Dzisiaj ten czynnik ludzki staje się absolutnie najważniejszy – mówi Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

  Handel

  Przemysł odzieżowy w coraz większym stopniu truje środowisko. Do wyprodukowania zwykłego T-shirta potrzeba 2,5 tys. litrów wody

  Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na to, jakie ubrania kupuje, interesuje się strategią marki i dokładnie sprawdza metki. Choć już 2/3 Polaków deklaruje też, że są skłonni zapłacić więcej za tzw. etyczną modę, te deklaracje niekoniecznie idą jednak w parze z działaniami. Ubiegłoroczne badanie „Vogue’a”​ i BCG pokazuje, że 20-proc. wzrost ceny skutkuje bowiem spadkiem popytu nawet o 62 proc. – Co roku na wysypiska śmieci trafia ok. 39 mln ton ubrań. To są wielkie hałdy. Raporty pokazują, że kiedy liczba ludności na świecie wzrosła o 20 proc., to jednocześnie liczba produkowanych ubrań się podwoiła – podkreśla Magdalena Rusiłowicz z Działu Zrównoważonego Rozwoju Fundacji WWF Polska.