Newsy

Co czwarty kredyt dla małych i średnich firm jest objęty gwarancją de minimis. W ciągu 10 lat uratowały one płynność i inwestycje 263 tys. podmiotów

2023-11-08  |  06:25
Mówi:Mateusz Olszak, dyrektor programu Rozwój Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego
Mateusz Walewski, główny ekonomista, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • MP4
 • W ciągu ostatnich 10 lat z udzielanych przez BGK gwarancji de minimis – czyli zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego – skorzystało ponad 263 tys. mikro-, małych i średnich firm. Duża część z nich twierdzi, że bez tego wsparcia w ogóle nie otrzymałaby finansowania bankowego. Ten instrument pozwolił im utrzymać płynność finansową w trudnych gospodarczo czasach, zachować zatrudnienie lub je znacząco zwiększyć, a także zrealizować inwestycje. Ostatni raport z badania BGK pokazuje, że firmy, które skorzystały z gwarancji de minimis, osiągają lepsze wyniki finansowe i realizują innowacyjne projekty częściej niż cały sektor MŚP.

   Gwarancja de minimis to bardzo atrakcyjny instrument wsparcia przedsiębiorców, który ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Gwarancja może zabezpieczyć zarówno kredyt obrotowy, jak i kredyt inwestycyjny i jest skierowana do tych wszystkich przedsiębiorców, którzy reprezentują sektor MŚP i nie mają odpowiedniego zabezpieczenia kredytu – wyjaśnia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Mateusz Olszak, dyrektor programu Rozwój Przedsiębiorczości w Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Gwarancje de minimis są jedną z form pomocy publicznej. To element rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”, realizowanego w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów i sektorem bankowym. Od początku tego programu w 2013 roku do września 2023 roku BGK łącznie udzielił już gwarancji de minimis na kwotę 194 mld zł, dzięki czemu ponad 263 tys. MŚP zabezpieczyło swoje kredyty o sumarycznej wartości przekraczającej 294,3 mld zł. To pozwoliło im uzyskać dostęp do finansowania, zainwestować w innowacyjne projekty i zwiększyć zatrudnienie. BGK oszacował, że w ciągu ostatniej dekady dzięki programowi gwarancji de minimis udało się zachować lub utworzyć prawie 630 tys. miejsc pracy.

  – Obecna sytuacja rynkowa charakteryzuje się wysokimi stopami procentowymi i zaostrzonymi kryteriami udzielania kredytów przez banki. W takich czasach przedsiębiorcy szczególnie potrzebują produktów, które ułatwiają im dostęp do finansowania. Jednym z takich produktów są właśnie gwarancje de minimis – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Jak wynika z badania zrealizowanego przez BGK, 50 proc. firm, które w 2022 roku pozyskały kredyt z gwarancją de minimis, twierdzi, że bez tego wsparcia w ogóle nie otrzymałyby finansowania. Są to firmy w tzw. wąskiej luce finansowej. Szersze ujęcie tej luki – które wlicza firmy twierdzące, że bez gwarancji uzyskałyby kredyt, ale na gorszych warunkach – obejmuje aż 78 proc. odbiorców gwarancji de minimis.

  Statystyki pokazują również, że znaczenie gwarancji de minimis wzrasta szczególnie w sytuacji niepewności i społeczno-gospodarczych zawirowań, takich jak pandemia COVID-19 czy wybuch wojny za wschodnią granicą. W latach 2019–2022 gwarancje zdecydowanie częściej trafiały do przedsiębiorców znajdujących się w luce finansowej, niż miało to miejsce w okresie przed pandemią.

  – Wsparcie potrzeb płynnościowych i inwestycyjnych przedsiębiorców to kluczowy element strategii Banku Gospodarstwa Krajowego. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a jednym z kluczowych elementów jest właśnie wsparcie przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm – dodaje Mateusz Olszak.

  Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi przez BGK w ciągu ostatnich 10 lat funkcjonowania tego instrumentu w polskiej gospodarce pojawiło się ponad 113 mld zł dodatkowego kredytu, w tym prawie 108 mld zł kredytu obrotowego i ponad 5 mld zł kredytu inwestycyjnego. Ten dodatkowo wygenerowany kredyt to finansowanie, które trafiło do firm znajdujących się w wąsko rozumianej luce finansowej.

  Co istotne, we wrześniu 2023 roku gwarancje de minimis zabezpieczały aż jedną czwartą wartości wszystkich aktywnych kredytów udzielonych polskim firmom z sektora MŚP. Jest to najwyższy wynik w historii pomiarów, czyli niemal od początku działania programu gwarancji.

   Ta jedna liczba dobrze ilustruje ich znaczenie – ocenia Mateusz Walewski. – Gwarancje dają przedsiębiorcom pewność inwestowania – jedna trzecia z nich wykorzystuje je właśnie w celach inwestycyjnych, a bardzo wielu z nich inwestuje w innowacje. Co istotne, odsetek firm, które realizują innowacyjne inwestycje, wśród odbiorców gwarancji de minimis jest istotnie wyższy niż przeciętnie wśród polskich firm.

  Gwarancje de minimis, poza tym, że ułatwiają dostęp do finansowania, przekładają się na konkretne, pozytywne efekty działalności przedsiębiorstw. Z badania zrealizowanego przez BGK w gronie firm, które w 2022 roku pozyskały takie wsparcie, wynika, że 52,7 proc. poprawiło swoją płynność finansową w ciągu ostatniego roku. W tej grupie aż 87 proc. badanych podmiotów stwierdziło, że bez gwarancji byłoby to niemożliwe. Prawie 23 proc. odbiorców zadeklarowało też, że w ciągu ostatniego roku zwiększyło zatrudnienie, podczas gdy w całym sektorze MŚP odsetek ten wyniósł raptem 3,4 proc.

  Przedsiębiorcy bardzo pozytywnie oceniają program gwarancji de minimis. Aż 91 proc. z nich poleciłoby ten instrument innym przedsiębiorcom – podsumowuje dyrektor programu Rozwój Przedsiębiorczości w Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Czytaj także

  Kalendarium

  Więcej ważnych informacji

  Konkurs Polskie Branży PR

  Jedynka Newserii

  Jedynka Newserii

  Transport

  Polska kolej potrzebuje zarówno nowych inwestycji, jak i realizacji prac utrzymaniowych istniejących linii. Temu do tej pory poświęcano za mało uwagi

  Długość linii kolejowych w Polsce w eksploatacji wyniosła w 2023 roku 19 574 km – podał Urząd Transportu Kolejowego. W ocenie regulatora parametry linii kolejowych z roku na rok są na coraz wyższym poziomie, co wpływa na jakość realizowanych przewozów. W ocenie Adriana Furgalskiego z ZDG TOR powinniśmy więcej uwagi poświęcać pracom utrzymaniowym na kolei. Ten aspekt w dużej mierze był lekceważony, co skutkowało poważniejszymi, czyli droższymi i bardziej uciążliwymi pracami remontowymi.

  Nauka

  Na włączeniu komercyjnych projektów do programu Copernicus już korzystają polskie firmy. Jeszcze w tym roku na orbitę trafi największy polski układ optyczny EagleEye

  Obecnie działa około 20 misji wspomagających program Copernicus, które dostarczają dane do usług działających w ramach programu. Planowanych jest kolejnych 10 służących m.in. do obserwacji lądu, badania aktywności i dynamiki oceanów, pomiaru jakości powietrza, monitorowania temperatury lądu i oceanu. Mogą wśród nich być również polskie satelity. – Nowa strategia Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej, która włącza komercyjne systemy, to szansa dla Polski na budowę gospodarki opartej na wiedzy – ocenia Anna Burzykowska, oficer ds. innowacji w programie Copernicus Europejskiej Agencji Kosmicznej. Takim komercyjnym projektem z Polski jest satelita EagleEye, który jeszcze w tym roku ma zostać wyniesiony na orbitę.

  Bankowość

  Polskie banki nie zwalniają procesu digitalizacji. Wydatki na technologie stanowią nawet do 70 proc. ich kosztów

  – Technologie mają w tej chwili duży wpływ na strategie biznesowe banków. Są też istotną pozycją w kosztach, w niektórych bankach wydatki na technologie stanowią nawet do 70 proc. ich całkowitych kosztów działalności – mówi dr Marek Radzikowski, wiceprezes zarządu PKO BP. Jak wskazuje, w centrum zainteresowania sektora bankowego są w tej chwili zwłaszcza te technologie, które pozwalają optymalizować obsługę klientów i podnosić jej jakość. Globalna analiza Bain & Company pokazuje, że takie inwestycje dają wymierne korzyści. Banki, które są liderami cyfryzacji, osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe i mają bardziej lojalnych klientów niż pozostała część rynku.

  Partner serwisu

  Instytut Monitorowania Mediów

  Szkolenia

  Akademia Newserii

  Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.