Newsy

Czterodniowy system pracy wymaga zmiany sposobu zarządzania. Polskie firmy nie są jeszcze gotowe na jego wprowadzenie

2022-08-31  |  06:15
Mówi:Natalia Gozdowska
Funkcja:ekspertka ds. rozwoju kompetencji menadżerskich
Firma:Altkom Akademia
 • MP4
 • Menedżerowie stoją dziś przed sporym wyzwaniem, bo muszą zareagować na szybko zmieniający się rynek pracy. Kluczowe jest m.in. dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań pokolenia Z, wprowadzanie modelu Management 3.0 i zwinne (Agile) podejście do zarządzania, oparte na współzarządzaniu razem z pracownikami i budowaniu przez to z nimi dobrych, pogłębionych relacji. Pilotażowe programy czterodniowego tygodnia pracy były już przeprowadzane w różnych krajach i właściwie wszystkie wykazały bardzo wysoki wzrost produktywności pracowników oraz spadek u nich poziomu stresu i wypalenia zawodowego. Dochody firm nie spadły, a wręcz wzrosły, wpływ na gospodarkę był więc pozytywny.

  – Polskie firmy nie są jeszcze gotowe na wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy, ale ten moment nadejdzie i myślę, że już teraz mogą zacząć się do tego przygotowywać. Przede wszystkim powinny wzmacniać narzędzia związane z zarządzaniem. Trzeba zarządzać zwinnie (Agile) i reagować na to, co się dzieje w otoczeniu. Jest też teraz pojęcie Management 3.0 i to oznacza, że zarządza się systemem w sposób empatyczny, budując relacje z pracownikami, doceniając ich i motywując – mówi agencji Newseria Lifestyle Natalia Gozdowska, ekspertka ds. rozwoju kompetencji menedżerskich, Altkom Akademia.

  Menedżerowie powinni też zastanowić się nad tym, co zmieni na rynku pracy pokolenie Z. Ci młodzi ludzie, urodzeni pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia i na początku XXI w., mają zupełnie inne podejście do pracy – nie jest ona dla nich już taką wartością jak dla ich rodziców. Dla pokolenia Z ważne jest życie zgodne ze swoimi wartościami i pasjami. Ceni ono sobie także szkolenia dotyczące produktywności i tego, jak efektywniej wykorzystać czas pracy. Jego przedstawicielom nie chodzi jednak o to, żeby pracować więcej, tylko mieć więcej tego czasu dla siebie.

  – Pokolenie Z to pokolenie młodych ludzi, którzy mają zupełnie inne oczekiwania. Dla nich liczy się zupełnie co innego. Oni mają swoje pasje, chcą pracować krócej, co nie znaczy, że mniej efektywnie, bo efektywność jest dla nich bardzo ważna – mówi Natalia Gozdowska.

  Badania pokazują, że czterodniowy tydzień pracy przynosi wiele korzyści. Taki system zwiększa bowiem produktywność pracowników, wzmacnia ich zaangażowanie, zmniejsza poziom stresu, a także ogranicza ryzyko wypalenia zawodowego. W firmie jest więc dużo mniejsza rotacja pracowników.

  – Wady mogą zaistnieć wtedy, kiedy właśnie firma nie jest na to przygotowana, tzn. kiedy menedżerowie nie zarządzają w odpowiedni sposób, wówczas firma nie jest w stanie zadbać o to, żeby pracownicy pracowali w sposób efektywny czy produktywny. Czterodniowy tydzień pracy może też podnieść koszty dla organizacji, bo w niektórych firmach może wymagać zatrudnienia większej liczby pracowników – mówi ekspertka z firmy Altkom Akademia.

  W Europie, już od 2002 roku, krótszy czas pracy obowiązuje we Francji – jest to 35 godzin tygodniowo, a w Danii – 37 godzin tygodniowo. W Portugalii z kolei wprowadzono zakaz kontaktowania się przełożonych z pracownikami po godzinach pracy. Pilotażowe programy czterodniowego tygodnia pracy były przeprowadzane w Holandii, krajach skandynawskich, ale również w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii.

  – W 2019 roku w Microsofcie w Japonii wprowadzono taki projekt i w jego wyniku wydajność wzrosła aż o 40 proc., co więcej – o 23 proc. spadło nawet zużycie energii elektrycznej. Takie projekty są też prowadzone na Islandii, w Hiszpanii, w Nowej Zelandii i one pokazują, że wśród pracowników zmniejsza się poziom stresu. Z kolei w czerwcu zaczął się ogromny tego typu projekt w Wielkiej Brytanii. Obejmuje on 3 tys. pracowników z 70 firm. Potrwa sześć miesięcy, więc na efekty musimy jeszcze chwilę poczekać, natomiast już teraz widać poprawę wydajności, efektywności i zmniejszenie stresu – mówi Natalia Gozdowska.

  Nawet bez skracania czasu pracy pracodawcy stoją dziś przed wieloma wyzwaniami. Z raportu Deloitte’a „Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?” wynika, że 80 proc. specjalistów bierze pod uwagę odejście z pracy. Firmy będą miały więc ogromny problem, kim ich zastąpić. Proces rekrutacji i szkolenia nowych pracowników jest kosztowny i czasochłonny, dlatego trzeba zrobić wszystko, by pracownicy byli usatysfakcjonowani i nie myśleli o rezygnacji. Można to osiągnąć m.in. dzięki nowoczesnemu, świadomemu zarządzaniu zespołem.

  Czytaj także

  Kalendarium

  Więcej ważnych informacji

  Jedynka Newserii

  Jedynka Newserii

  Ochrona środowiska

  Miasta coraz bardziej narażone na zmiany klimatu. Potrzebne są zmiany koncepcji urbanistycznej i sposobu projektowania

  Wszechobecna betonoza i asfalt w miastach potęgują ekstremalne zjawiska pogodowe, wynikające ze zmian klimatu. Według raportu „Innowacyjne miasta” ThinkCo i Otodom prawie 60 proc. miast liczących ok. 300 tys. mieszkańców jest obecnie narażonych na co najmniej jeden z sześciu rodzajów klęsk żywiołowych: cyklony, susze, powodzie, trzęsienia ziemi, osuwiska i erupcje wulkanów. Dlatego zrównoważony rozwój i przygotowanie miast na skutki wynikające ze zmian klimatycznych jest dziś centralnym zagadnieniem miejskich polityk.

  Handel

  W 2024 roku polska gospodarka ma przyspieszyć, ale globalne otoczenie będzie ten proces utrudniać. Wiele zależy też od decyzji nowego rządu

  Według różnych prognoz PKB naszego kraju wzrośnie w przyszłym roku o około 3 proc. Prognozowanie jest jednak obarczone dużym marginesem błędu ze względu na liczne niewiadome i wyzwania. Nie wiadomo, jak w obliczu spowolnienia w Niemczech i całej strefie euro poradzą sobie polscy eksporterzy, inwestycje są na niskim poziomie w relacji do PKB i w ostatnich latach ich udział spadał, a na konsumpcję wpływ będą miały decyzje, jakie podejmie nowy rząd ws. stawek podatkowych czy tarcz antyinflacyjnych. To, co dla przedsiębiorstw istotne, to przewidywalne otoczenie prawno-podatkowe.

  Ochrona środowiska

  Rekordowe zainteresowanie wdrażaniem nowych technologii wśród polskich rolników. Rolnictwo 4.0 pozwala im zoptymalizować produkcję i obniżać koszty

  Nowe technologie i rozwiązania cyfrowe mają coraz większe zastosowanie w rolnictwie. Dzięki nim procesy rolnicze są bardziej wydajne, efektywne i zrównoważone, a rolnik jest w stanie zautomatyzować swoją pracę i obniżyć jej koszt. Popularność takich rozwiązań będzie rosnąć, ponieważ – wraz ze zmianami klimatycznymi – zwiększa się też zapotrzebowanie na coraz bardziej wydajne i przyjazne środowisku systemy uprawy roślin i hodowli zwierząt. Rolnictwo 4.0 dobrze wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W polskich gospodarstwach implementacja tej koncepcji przebiega jednak dość wolno, choć wśród rodzimych rolników zainteresowanie wdrażaniem nowoczesnych technologii jest rekordowe, co obrazuje listopadowy nabór ARiMR zakończony raptem po trzech dniach.

  Partner serwisu

  Instytut Monitorowania Mediów

  Szkolenia

  Akademia Newserii

  Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.