Newsy

W tym roku minimalnie więcej pieniędzy na szkolnictwo wyższe

2013-01-02  |  06:50
Mówi:Prof. Barbara Kudrycka
Funkcja:Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • MP4

  W 2013 roku wzrosną nakłady na szkolnictwo wyższe. W budżecie na ten rok na ten cel zapisano łącznie ponad 12 mld zł, a na naukę – ponad 6 mld zł. Zmienić się może także liczba uczelni, na których będzie można studiować m.in. prawo i pedagogikę.

   – Mamy nie tylko dodatkowe środki na dotację projakościową, ale także na podwyżki dla nauczycieli akademickich  – mówi Agencji Informacyjnej Newseria prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

  W budżecie na 2013 rok przewidziano dotację projakościową w wysokości 235 mln zł. Trafi do najlepszych uczelni, w tym m.in. tych, które mają najlepsze programy studiów i do Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Ponad 900 mln zł przewidziano z kolei na zwiększenie pensji pracowników szkół wyższych, średnio o ponad 9 proc. W praktyce jednak to od rektora będzie zależało, o ile wzrosną wynagrodzenia poszczególnych pracowników, minister nauki określa bowiem tylko stawki minimalne.

  Budżet samego resortu nauki  i szkolnictwa wyższego – część uczelni podlega pod Ministerstwo Zdrowia (szkoły medyczne) czy np. Ministerstwo Obrony Narodowej (uczelnie wojskowe) – na szkolnictwo wyższe to 10,5 mld zł, co oznacza wzrost o 1,3 proc. w porównaniu z 2012 rokiem. Wydatki na naukę w 2013 roku wyniosą 6,4 mld zł. Wzrosną tym samym o 1,34 proc.

   – Z pewnością będzie to czas, w którym pierwsze nowe laboratoria finansowane ze środków strukturalnych będą otwierane. Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby w tych laboratoriach, na tym nowoczesnym sprzęcie zaczęli pracować najwybitniejsi badacze, więc będziemy starali się przekonywać uczelnie, żeby zatrudniały do pracy w laboratoriach także (naukowców – red.) z zagranicy – zaznacza minister Kudrycka..

  Wiadomo już, że resort nauki chce ograniczyć liczbę uczelni, na których będą prowadzone studia tzw. ogólnoakademickie, czyli np. prawo, pedagogika czy polonistyka. Założeniem jest, by miały je tylko te placówki, które mogą nadawać tytuł doktora. Z danych Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym wynika, że prawo do doktoryzowania ma ok. 700 wydziałów. Celem tych zmian ma być lepsze przystosowanie studiów do potrzeb pracodawców.

  Wszystkie uczelnie kształcą dziś na 13,9 tys. kierunków. Z tego 6,3 tys. ma profil ogólnoakademicki, a tylko 1,3 tys. – praktyczny. O profilu reszty, czyli ponad 6 tys. kierunków, władze uczelni jeszcze nie zdecydowały. Projekt ustawy ma być gotowy w marcu.

   –  Najważniejszą sprawą jest na pewno cały proces legislacyjny. Zależy nam na tym, żeby założenia weszły w życie już 1 października 2013 roku – podkreśla minister.

  Czytaj także

  Kalendarium

  Więcej ważnych informacji

  Ochrona środowiska

  Prawnicy spodziewają się wysypu pozwów za zaniedbania Polski w polityce klimatycznej. Podobne sprawy toczą się w innych krajach

  W połowie tego roku pięcioro Polaków pozwało Skarb Państwa o naruszenie swoich dóbr osobistych i zaniedbania w obszarze polityki klimatycznej. Chcą, żeby sąd zobowiązał rządzących do bardziej zdecydowanych działań na rzecz klimatu i 60-proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych przed końcem tej dekady. – To przecieranie szlaków, więc nie chciałbym spekulować, ale na świecie podobne sprawy kończą się sukcesem – mówi Wojciech Kukuła, prawnik Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Jak wskazuje, obecnie można już mówić o wysypie tego typu spraw, które toczą się w kilku innych krajach UE. Jednak Polska, której polityka klimatyczna należy do najmniej ambitnych w całej Europie, musi liczyć się z tym, że podobne roszczenia mogą kierować też inne państwa.

  Konsument

  W 2022 roku będą dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielorodzinnych. Trwają też prace nad kolejną odsłoną Mojego Prądu

  Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

  Zdrowie

  Opieka nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd pracuje nad zmianami w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej

  Rząd zapowiada odejście od opieki w dużych instytucjach na rzecz zapewnienia wsparcia w środowisku lokalnym, w miejscu zamieszkania – takie jest główne założenie „Strategii rozwoju usług społecznych”. Przede wszystkim zmieni się funkcja domów opieki społecznych. Planowany jest także rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, opieki wytchnieniowej, wsparcie asystencji osobistej osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Deinstytucjonalizacja obejmie także pieczę zastępczą – przedstawiona niedawno ustawa zakłada ułatwienia w tworzeniu i funkcjonowaniu rodzin zastępczych oraz zakaz tworzenia nowych placówek wychowawczo-opiekuńczych.

  Firma

  Design thinking staje się kluczową strategią w pracy nad innowacjami. Tę metodę wdraża coraz więcej firm z różnych branż

  Myślenie projektowe, czyli design thinking, polega na twórczym projektowaniu rozwiązań, usług czy produktów, które w centrum zainteresowania stawia potrzeby odbiorcy. Pięcioetapowy proces wymaga stworzenia zespołu projektowego, w skład którego wchodzą eksperci z różnych działów. Nowa metoda prac nad nowymi wdrożeniami w firmie pozwala zwiększyć zaangażowanie pracowników i maksymalnie wykorzystać ich potencjał twórczy. Design thinking na całym świecie jest już podstawową strategią wykorzystywaną w tworzeniu innowacji. Polska ciągle jeszcze dopiero poznaje jej możliwości.