Newsy

Zielone aspekty będą zyskiwać w przyszłych przetargach infrastrukturalnych. Branża inwestuje w technologie asfaltowe wspierające dekarbonizację

2024-07-09  |  06:25

Asfalt może być traktowany jako surowiec o właściwościach przyjaznych środowisku, bo nawierzchnie dróg można poddać w 100 proc. recyklingowi – podkreślają eksperci ORLEN Asfalt. Spółka od kilku lat rozwija technologie, które wspierają ograniczenie wpływu sektora budownictwa drogowego na środowisko. Chodzi nie tylko o możliwość ponownego przetworzenia materiału, ale także ograniczenie zużycia energii. Eksperci spodziewają się, że w związku z wprowadzeniem unijnego Zielonego Ładu coraz więcej przetargów będzie zawierać wymogi co do stosowania przyjaznych dla środowiska materiałów.

– Wykorzystanie asfaltu jest bardzo powszechne w inwestycjach infrastrukturalnych ze względu na to, że asfalt jest produktem pozwalającym na szereg różnorodnych optymalizacji. Jest stosowany przede wszystkim do budowy nawierzchni drogowych, jednakże może być stosowany z powodzeniem także na obiektach mostowych – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Wiktoria Baranowska, dyrektorka Biura Badań, Rozwoju i Innowacji w ORLEN Asfalt. – Technologie asfaltowe w kontekście ekologii mają bardzo duże znaczenie ze względu na to, że nawierzchnie asfaltowe mogą być poddawane w 100 proc. recyklingowi.

Spółka od kilku lat rozwija technologie asfaltowe, które będą wspierać dekarbonizację budownictwa drogowego.

– Aktualnie mamy do dyspozycji specjalne asfalty do zastosowań w mieszankach mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym, który pochodzi z recyklingu starych nawierzchni. Dysponujemy także szeroką gamą produktów WMA [warm mix asphalt – red.], które umożliwiają ograniczenie zużycia energii, jak również emisji szkodliwych związków podczas produkcji czy też wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych w konstrukcję nawierzchni drogowej – mówi Wiktoria Baranowska.

Jak wynika z badań przytoczonych przez ekspertkę podczas czerwcowego Kongresu Infrastruktury Polskiej, niemal połowa projektantów dróg pytanych o technologie asfaltowe deklaruje, że do budowy nowej drogi rekomendowało inwestorowi zastosowanie destruktu asfaltowego pochodzącego z recyklingu starych nawierzchni do budowy nowych. 

– Stare nawierzchnie asfaltowe często poddawane są recyklingowi, który polega na frezowaniu warstw asfaltowych. W ten sposób pozyskujemy granulat asfaltowy, który może być następnie wykorzystany do budowy nowych dróg – mówi dyrektorka Biura Badań, Rozwoju i Innowacji w ORLEN Asfalt. – Stosowanie granulatu ułatwiają nasze specjalne asfalty, które zawierają w swoim składzie tzw. rejuwenator, środek odświeżający. Pozwala on przywrócić pierwotne właściwości asfaltu, który znajdował się w granulacie i w ten sposób zapewnić odpowiednią jakość dróg.

Obecnie stosowane technologie nie kończą jednak prac nad technologiami asfaltowymi, które ograniczają oddziaływanie budownictwa drogowego na środowisko.

– Rozwijamy także gamę tzw. asfaltów ekologicznych, które przyczynią się do ograniczenia emisji szkodliwych związków, które znajdują się w powietrzu. Są to głównie tlenki azotu, jak również benzo(a)piren, lotne związki organiczne i inne. Projekt ten zakłada wykorzystanie różnego rodzaju fotokatalizatorów, które będą redukowały te zanieczyszczenia – wyjaśnia Wiktoria Baranowska.

W ofercie spółki można znaleźć również asfalty modyfikowane oraz wysoko modyfikowane, których zastosowanie pozwala na wydłużenie cyklu życia drogi.

– Są to lepiszcza asfaltowe, które w swoim składzie zawierają polimery wpływające na poprawę ich właściwości. Wówczas w asfalcie tworzy się sieć polimerowa, która stanowi swoiste zbrojenie nadające asfaltom ponadstandardowe właściwości w zakresie odporności na koleinowanie mieszanki mineralno-asfaltowej oraz spękania niskotemperaturowe, z którymi mamy do czynienia głównie zimą, jak również w zakresie wydłużenia cyklu życia nawierzchni drogowych – mówi ekspertka.

Jak podkreśla, ekologiczne rozwiązania w obszarze asfaltów są w Polsce rozwijane, wdrażane w rafineriach i możliwe do zastosowania na drogach. Decyzje w tej sprawie podejmuje dziś projektant, inwestor lub ewentualnie wykonawca drogi. W ocenie ekspertów w przetargach, które będą ogłaszane w niedalekiej przyszłości, coraz mocniej będzie akcentowany wymóg stosowania rozwiązań ograniczających oddziaływanie na środowisko. To oznacza jak największe wykorzystanie materiałów z recyklingu, stosowanie produktów obniżających ślad węglowy czy wydłużanie cyklu życia nawierzchni. Konieczność dekarbonizacji i ograniczania wpływu na środowisko jest jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed branżą budownictwa drogowego.

Czytaj także

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Konkurs Polskie Branży PR

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Gospodarka

Sektor MŚP wyczekuje cofnięcia Polskiego Ładu. W 2025 roku mały biznes może liczyć na więcej korzystnych zmian

Obrona interesów MŚP w postępowaniach interwencyjno-procesowych oraz uruchomienie mediacji pomiędzy organami administracji i przedsiębiorcami będą priorytetami w nowej kadencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od czerwca to stanowisko piastuje Agnieszka Majewska. Jak wskazuje, najpilniejszą potrzeba jest jednak reforma danin publicznych, przede wszystkim zmiana sposobu rozliczania składki zdrowotnej. – Przedsiębiorcom mocno zależy, żeby wrócić do tego, co było przed Polskim Ładem. W tej chwili niektórzy zgłaszają się do Biura Rzecznika MŚP, wskazując, że płacą składki w wysokości ok. 300 tys. zł, to są olbrzymie pieniądze – mówi Agnieszka Majewska. Koalicjanci w rządzie mają jednak różne pomysły na tę reformę.

Problemy społeczne

Pielęgniarki narzekają na przeciążenie pracą i braki kadrowe. Jest to odczuwalne zwłaszcza dla młodego personelu

Niemal 3/4 pielęgniarek pozytywnie ocenia swoją satysfakcję zawodową z pracy, przede wszystkim doceniając zróżnicowanie zajęć i dobre relacje ze współpracownikami – wynika z badania SGGW w Warszawie. Duża grupa, zwłaszcza młodych osób wchodzących do zawodu, narzeka jednak na przeciążenie pracą i niedobór personelu. Obecnie Polska jest jednym z krajów o najniższej liczbie pielęgniarek, a ich średnia wieku to ponad 54 lata. Liczba odejść z zawodu będzie więc rosła z roku na rok.

Prawo

Prace nad przepisami o asystencji osobistej na ostatniej prostej. Pomoże ona zaktywizować zawodowo osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Osoby z niepełnosprawnościami czekają na ustawowe uregulowanie asystencji osobistej. Jak zapowiedział w czerwcu Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami, projekt przepisów jest już na ostatniej prostej. Upowszechnienie się asystencji osobistej pozwoliłoby sporej grupie osób z niepełnosprawnościami na bardziej aktywne życie, także pod względem zawodowym. Z danych GUS wynika, że tylko 19,6 proc. z nich jest aktywnych zawodowo. – Asystencja osobista jest jak tlen i zapewnia możliwości niezależnego życia – mówi prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna Małgorzata Szumowska.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.