Newsy

Dobrowolne ubezpieczenia coraz popularniejsze wśród rolników. Rynek wprowadza dla nich sporo nowości

2022-12-13  |  06:20
Mówi:Andrzej Paduszyński
Funkcja:dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych
Firma:Compensa TU SA Vienna Insurance Group
 • MP4
 • W ramach ubezpieczeń obowiązkowych rolnicy są zobowiązani posiadać tylko dwie polisy: OC oraz ubezpieczenie budynków od ognia i innych zdarzeń losowych. Nie gwarantują one jednak pełnej ochrony, dlatego wielu właścicieli gospodarstw rolnych decyduje się rozszerzyć je o dodatkowe opcje. Do wyboru mają coraz więcej ubezpieczeń dobrowolnych – nie tylko związanych z działalnością rolniczą. To m.in. NNW, dodatkowe OC w życiu prywatnym, a także assistance zapewniające pomoc w razie domowej awarii albo nagłego zachorowania. Nowością jest też m.in. pomoc informatyczna dla rolników.

  Zgodnie z obowiązującą od 2003 roku ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha mają obowiązek posiadać ubezpieczenia budynków od pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak powódź czy silny wiatr, a także obowiązkowe OC, które zabezpiecza rolnika, mieszkającą z nim rodzinę i wszystkich tych, którzy pracują w gospodarstwie rolnym. Ponadto ci, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich, są również zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia na co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, które są objęte takim dofinansowaniem. Zobowiązuje ich do tego ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z 2005 roku.

  W praktyce obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników nie zapewniają jednak pełnej ochrony życia, zdrowia i majątku zgromadzonego w ramach gospodarstwa. Dlatego większość ich właścicieli przy zawieraniu polisy decyduje się rozszerzyć ją o dodatkowe opcje, których rynek oferuje bardzo wiele.

  Najczęściej do ubezpieczeń rolniczych dołączana jest oferta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – mówi agencji Newseria Biznes Andrzej Paduszyński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU SA Vienna Insurance Group. – W rolnictwie jest dużo pracy fizycznej, dużo kontaktu z maszynami, a to wiąże się z podwyższonym ryzykiem wypadków przy pracy. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest więc bardzo dobrym rozwiązaniem. Trzeba jednak pamiętać, aby wybrać maksymalnie wysoką sumę ubezpieczenia, ponieważ wysokość otrzymanego świadczenia stanowi określony procent tej sumy. Innymi słowy: im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższego świadczenia możemy się spodziewać w razie wypadku.

  W ubiegłym roku rolnicy zgłosili do KRUS w sumie blisko 12,1 tys. wypadków, co stanowiło ponad 10-proc. wzrost r/r. Natomiast po trzech kwartałach tego roku liczba wypadków zgłoszonych do KRUS sięgnęła prawie 9 tys., przy czym 0,5 proc. takich incydentów (32) stanowiły wypadki śmiertelne. Statystyki pokazują, że najczęstsze zdarzenia powodujące uszczerbki na zdrowiu rolników i ich pracowników to upadek (49,9 proc. wypadków), uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta (12,4 proc.) oraz pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń (11,9 proc.). Ubezpieczenie NNW przyda się we wszystkich tych przypadkach, ale – oprócz zakresu i sumy ubezpieczenia – warto zwrócić uwagę na to, czy obejmuje ono ochronę zdarzenia, które powstaną w czasie pracy, wypoczynku czy np. podczas wakacji, czyli nie tylko na terenie gospodarstwa rolnego.

  Oprócz obowiązkowej polisy OC rolnicy mogą również wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Obejmuje ono wypadki, które nie powstały w wyniku pracy na gospodarstwie, jak np. stłuczenie przez dziecko szyby czy uszkodzenie ogrodzenia domu sąsiada, szkody spowodowane przez psa lub wypadek spowodowany podczas urlopowego wyjazdu.

  – W przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej to zakład ubezpieczeń przejmuje odpowiedzialność i wypłaca należne świadczenie, bez konieczności obciążania domowego budżetu – mówi Andrzej Paduszyński.

  Ten rodzaj polisy przyda się również w wypadku szkód związanych np. z użytkowaniem maszyn i budynków niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Najpoważniejszymi szkodami likwidowanymi w ramach OC w życiu prywatnym są zdecydowanie te osobowe, liczone niekiedy nawet w milionach złotych.

  Dla przykładu likwidowaliśmy szkodę wyrządzoną przez pracownika, w której wysokość świadczenia przekroczyła 3 mln zł. Gdyby nie ubezpieczenie, rolnik musiałby pokrywać tę szkodę z własnej kieszeni. Dlatego warto takie ubezpieczenie mieć – podkreśla ekspert Compensy.

  Kolejną wartą rozważenia opcją jest również dobrowolne ubezpieczenie mienia, w ramach którego rolnik może objąć ochroną praktycznie cały majątek zgromadzony w ramach gospodarstwa – nie tylko budynki gospodarcze, ale i dom mieszkalny, sprzęt rolniczy, maszyny i narzędzia, zwierzęta gospodarskie, zmagazynowane na terenie gospodarstwa ziemiopłody czy materiały i zapasy, jak np. opał albo środki do uprawy roślin, a także sprzęt elektroniczny. Polisa chroni je na wypadek włamania, rabunku, pożaru, ale i zdarzeń spowodowanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, jak np. deszcze nawalne, powodujące powodzie i podtopienia, czy huraganowe wiatry, grożące zerwaniem dachu, które wskutek zmian klimatycznych występują już praktycznie każdego roku.

  – Coraz częściej ubezpieczenie dla rolników posiada także dodatkowe usługi takie jak np. home assistance, obejmujące pomoc ślusarza, dekarza, szklarza, elektryka bądź innego specjalisty w przypadku awarii urządzeń domowych – wylicza Andrzej Paduszyński.

  Ubezpieczenie może też zagwarantować rolnikowi i jego rodzinie wsparcie w trudnej sytuacji zdrowotnej. Przykładowo, ubezpieczając dom mieszkalny w Compensie, rolnik może skorzystać z dodatkowego assistance medycznego, które zapewnia pomoc w razie nagłego zachorowania albo nieszczęśliwego wypadku. Usługi dostępne w ramach takiej pomocy to m.in. domowe wizyty pielęgniarki i lekarza, rehabilitacja oraz transport medyczny do i ze szpitala. Do dyspozycji jest także infolinia medyczna, pod którą można porozmawiać z lekarzem, uzyskać informacje o działaniu danego leku albo otwartych aptekach.

  W ramach ubezpieczeń życia i zdrowia dodatkową opcją jest również Onkopensa, w ramach której rolnik może zabezpieczyć siebie, swojego współmałżonka oraz dzieci na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy. Aby zawrzeć taką polisę, coraz częściej nie trzeba wypełniać ankiety o stanie zdrowia ani przeprowadzać żadnych badań.

  Co ciekawe, w segmencie dobrowolnych ubezpieczeń dla właścicieli gospodarstw rolnych pojawia się ostatnimi laty również sporo nowości. Jedną z nich jest pomoc informatyczna dla rolników, dostępna przez 24 godziny na dobę, w ramach której może on skorzystać np. ze zdalnej diagnostyki komputera, pomocy w naprawie wadliwie działającego oprogramowania, w odzyskaniu danych lub usunięciu wirusa. To rozwiązanie przydatne zwłaszcza w tych gospodarstwach rolnych, w których produkcja jest zautomatyzowana i oparta na nowoczesnych technologiach. 

  Czytaj także

  Kalendarium

  Więcej ważnych informacji

  Newseria na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym

  Jedynka Newserii

  Jedynka Newserii

  Finanse

  Zmiany klimatu i dezinformacja wśród największych globalnych zagrożeń. Potrzeba nowego podejścia do zarządzania ryzykiem

  Niestabilność polityczna i gospodarcza, coraz większa polaryzacja społeczeństwa, kryzys kosztów utrzymania, rosnąca liczba konfliktów zbrojnych i ryzyka cybernetyczne związane z rozwojem sztucznej inteligencji – to największe zagrożenia dla biznesu wskazywane w tegorocznym „Global Risks Report 2024”. Z raportu wynika, że obawy o bliską i dalszą przyszłość wciąż są zdominowane przez ryzyka klimatyczne i środowiskowe. Jednak w tym roku przykryły je niebezpieczeństwa związane z dezinformacją, wspieraną przez AI, która może wywoływać coraz większe niepokoje społeczne. – W tym roku na świecie 3 mld ludzi weźmie udział w wyborach, więc konieczność zaradzenia temu ryzyku staje się coraz pilniejsza – podkreśla Christos Adamantiadis, CEO Marsh McLennan w Europie.

  Ochrona środowiska

  Ciech od czerwca będzie działać jako Qemetica. Chemiczny gigant ma globalne aspiracje i nową strategię na sześć lat

  Globalizacja biznesu, w tym możliwe akwizycje w Europie i poza nią – to jeden z głównych celów nowej strategii Grupy Ciech. Przedstawione plany na sześć lat zakładają także m.in. większe wykorzystanie patentów, współpracę ze start-upami w obszarze czystych technologii i przestawienie biznesu na zielone tory. – Mamy ambitny cel obniżenia emisji CO2 o 45 proc. do 2029 roku – zapowiada prezes spółki Kamil Majczak. Nowej strategii towarzyszy zmiana nazwy, która ma podsumować prowadzoną w ostatnich latach transformację i lepiej podkreślać globalne aspiracje spółki. Ciech oficjalnie zacznie działać jako Qemetica od czerwca br.

  Finanse

  72 proc. firm IT planuje podwyżki. W branży wciąż ogromna jest różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

  W ubiegłym roku rynek pracy IT był znacznie mniej dynamiczny niż w poprzednich latach – wynika z „Raportu płacowego branży IT w 2024” Organizacji Pracodawców Usług IT. Przy wysokim poziomie podwyżek specjaliści rzadziej zmieniali pracę, ale niektórych zmusiły do tego cięcia w zatrudnieniu wynoszące w zależności od wielkości firmy od 12 do 26 proc. Ten rok zapowiada się bardziej optymistycznie: 61 proc. przedsiębiorstw planuje zwiększać zatrudnienie, a 72 proc. – pensje. Eksperci zwracają uwagę na wciąż duży rozstrzał między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn w tej branży.

  Partner serwisu

  Instytut Monitorowania Mediów

  Szkolenia

  Akademia Newserii

  Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.