News powiązane z Mikołaj Goss

2016-02-01 | 06:40
Prawo
Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe dla firm budowlanych dają pole do nadużyć. W efekcie cierpią podwykonawcy News powiązane z Mikołaj Goss

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe dla firm budowlanych dają pole do nadużyć. W efekcie cierpią podwykonawcy

Większość firm budowlanych jako generalni wykonawcy robót w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych musi posiadać zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu. Często korzystają z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych – tańszych i wygodniejszych niż zamrożenie własnych środków. Są one jednak tak skonstruowane, że do wypłaty środków z gwarancji może dojść nawet w sytuacji, gdy roszczenie jest materialnie niezasadne. W niektórych przypadkach sytuacje te zagrażają płynności wykonawcy, który krótkim terminie musi te środki gwarantowi oddać.
więcej
2012-12-27 | 06:45
Energetyka
Przedsiębiorcy przeciwni ingerencji państwa w wydobycie gazu łupkowego

Przedsiębiorcy przeciwni ingerencji państwa w wydobycie gazu łupkowego

Propozycje rządu dotyczące wydobywania gazu łupkowego przyjmowane są przez branżę z mieszanymi uczuciami. Planowana jest radykalna podwyżka obciążeń podatkowych i quasi podatkowych – zauważa mec. Mikołaj Goss specjalizujący się w tematyce ropy i gazu. Jednak znacznie więcej emocji wśród przedsiębiorców wzbudza kwestia powołania nowej instytucji – Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE).
więcej
2012-12-04 | 06:05
Energetyka
PGNiG w „łupkowym sojuszu” jako spółka celowa?

PGNiG w „łupkowym sojuszu” jako spółka celowa?

Utworzenie spółki-córki, która wejdzie jako partner do łupkowego sojuszu, mogłoby być bezpiecznym rozwiązaniem pod względem finansowym dla PGNiG. Podczas podpisywania historycznego porozumienia z Eneą, KGHM, PGE i Tauronem mówiło się o powołaniu spółki komandytowej jako najbardziej odpowiedniej do tego rodzaju inwestycji. Jednak decyzja w tej sprawie nie zapadła, a sam gazowy monopolista rozważa inne możliwości.
więcej