Newsy

Coraz więcej firm ogranicza szkodliwy wpływ na środowisko. Czołowy producent okien w Polsce chce wspólnie z WWF zneutralizować CO2 wyemitowany od momentu powstania firmy

2020-09-07  |  06:30

W ciągu trzech dekad Unia Europejska ma stać się neutralna klimatycznie. Ten ambitny cel obierają nie tylko państwa, lecz także coraz więcej przedsiębiorstw. Jeden z czołowych na świecie i w Polsce producentów okien – Grupa VELUX – ogłosił właśnie, że zneutralizuje całą swoją emisję dwutlenku węgla od momentu rozpoczęcia działalności. To łącznie 5,6 mln ton CO2. Firma chce osiągnąć dożywotnią neutralność węglową do 2041 roku i przeznaczy na ten cel nawet 135 mln euro. To ambitne zadanie będzie realizowane w partnerstwie z WWF.

Świat stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Zmiana klimatu i globalne ocieplenie powodują nieodwracalne zmiany, które obserwujemy wszyscy. Do tego dochodzi ukryty kryzys różnorodności biologicznej, o którym często się nie mówi, a przecież wiele gatunków na świecie wymiera. ONZ ogłosił obecny czas dekadą działania – jeżeli ją prześpimy, będzie za późno. Dlatego też strategie zrównoważonego rozwoju, takie jak nasza, odegrają bardzo ważną rolę. Transformujemy naszą firmę, żeby była neutralna dla środowiska. Inicjujemy też projekty, które wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom, będą wspierały odbudowę różnorodności przyrody i pochłanianie CO2, ale przy tym będą również drogowskazem dla innych firm, aby działać podobnie – mówi agencji Newseria Biznes Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Zmiana klimatu jest w tej chwili jednym z największych wyzwań społeczno-gospodarczych. W raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) blisko setka naukowców z 40 państw wskazała, że ludzkości grozi katastrofa klimatyczna na niespotykaną skalę, jeżeli wzrost temperatury na świecie nie zostanie zahamowany do 1,5 st. C. Wśród efektów będzie m.in. podniesienie poziomu mórz nawet o 90 cm, co grozi zalaniem terenów zamieszkałych przez połowę̨ populacji świata. Dane przytaczane przez KE pokazują z kolei, że już w latach 2000–2016 roczny wskaźnik występowania klęsk pogodowych w globalnej skali wzrósł o 46 proc. Z kolei spowodowane nimi straty ekonomiczne w 2016 roku zwiększyły się o 86 proc. względem 2007 roku.

W związku z tym w grudniu ubiegłego roku KE przyjęła Europejski Zielony Ład, który zakłada, że do 2050 roku Unia Europejska osiągnie neutralność klimatyczną, co oznacza, że gospodarka będzie emitować tyle samo dwutlenku węgla, ile pochłania. Będzie to wymagać wielomiliardowych inwestycji we wszystkich branżach i gałęziach przemysłu. Realizacja tego celu wymaga więc zaangażowania zarówno po stronie sektora publicznego, jak i biznesu, który coraz aktywniej włącza się w zieloną transformację.

To biznes namawia konsumenta do tego, żeby kupił dany produkt. Jeśli jest on stworzony w sposób zrównoważony, wtedy konsument również konsumuje w sposób zrównoważony i nie sięga po alternatywę – podkreśla Tobiasz Adamczewski, członek zarządu Fundacji WWF Polska.

Firmy mają do odegrania jedną z kluczowych ról w przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Walka z nimi zaczyna się już na etapie wyborów konsumenckich, więc rolą biznesu jest edukowanie klientów. Z drugiej strony, działając w sposób zrównoważony, firmy minimalizują swój wpływ na środowisko.

Takie zobowiązanie podjęła Grupa VELUX. Producent okien ogłosił właśnie, że weźmie odpowiedzialność za swoje dotychczasowe i przyszłe emisje dwutlenku węgla. W ciągu 10 lat stanie się firmą neutralną pod względem emisji CO2, zaś do 2041 roku zneutralizuje również historyczny ślad węglowy, osiągając tzw. dożywotnią neutralność węglową. To łącznie 5,6 mln ton CO2. Na ten cel grupa przeznaczy łącznie 135 mln euro.

Unikatowość naszego planu polega na tym, że bierzemy odpowiedzialność nie tylko za nasze przyszłe emisje CO2, które będziemy radykalnie redukować, ale również za całą historyczną emisję, która powstała w procesie naszej działalności od początku istnienia firmy. Tym samym dołączymy do niewielkiej na razie grupy firm na świecie, które w ten sposób myślą o transformacji. Dzięki długofalowemu partnerstwu z WWF przeprowadzimy projekty, które pochłoną z atmosfery ilości CO2 odpowiadające całemu historycznemu śladowi węglowemu, jaki można przypisać naszej firmie – mówi Jacek Siwiński.

Pierwszy etap to projekty ochrony oraz sadzenia lasów, które wspierają walkę ze zmianą klimatu, a przy tym sprzyjają poprawie jakości życia lokalnych społeczności. Projekty ochrony lasów zostały opracowane przez WWF i będą realizowane przez najbliższe 21 lat.

– Ochrona obszarów zalesionych naturalnie jest bardzo istotna, bo w ten sposób chronimy też istniejącą różnorodność biologiczną. Z kolei projekty zalesiania terenów zdegradowanych powodują, że emisja dwutlenku węgla jest pochłaniana z atmosfery, co przyczynia się do neutralności klimatycznej – mówi Tobiasz Adamczewski.

Pierwsze dwie takie inicjatywy zostaną zrealizowane w Ugandzie i Mjanmie. Projekty obejmują między innymi odtwarzanie zdegradowanych lasów i sadzenie nowych, hodowlę drzew w szkółkach i plantacjach, co pozwoli pokryć popyt na produkty leśne i ograniczyć ich pozyskiwanie z lasów naturalnych, oraz ochronę korytarzy ekologicznych i bioróżnorodności przy współpracy z lokalnymi społecznościami.

– Jest to pewien impuls i sygnał dla całego biznesu, który pokazuje, w jaki sposób podejść do problemu emisji gazów cieplarnianych i jak dążyć do neutralności klimatycznej – podkreśla członek zarządu WWF Polska.

Firmy, które mają długofalową strategię, będą w stanie się zaadaptować do wymogów Zielonego Ładu i przejść transformację, wyjdą z niej silniejsze. Natomiast w przypadku biznesów zorientowanych krótkoterminowo, opartych raczej na tworzeniu niewielkiej wartości przy niskich kosztach, może być pewien problem. Myślę jednak, że jeżeli dobrze wykorzystamy środki przeznaczone na sprawiedliwą transformację, z których część zostanie skierowana do biznesu, to większość firm sobie z tym wyzwaniem poradzi – dodaje Jacek Siwiński.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju VELUX 2030 zakłada, że do końca obecnej dekady firma będzie już całkowicie neutralna węglowo, a w całym łańcuchu wartości (czyli razem np. z dostawcami) zredukuje swój ślad węglowy o 50 proc. W tym celu przyspieszy inwestycje w poprawę efektywności energetycznej swoich fabryk, a energię będzie pozyskiwać wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Firma planuje także zdecydowanie zmienić metody specyfikacji i zakupu materiałów oraz przesiąść się na samochody elektryczne.

Więcej na temat
Ochrona środowiska Polskie spółki giełdowe nie mają strategii redukcji emisji CO2. To może utrudnić im dostęp do finansowania Wszystkie newsy
2020-07-27 | 06:20

Polskie spółki giełdowe nie mają strategii redukcji emisji CO2. To może utrudnić im dostęp do finansowania

W ubiegłym roku 28 polskich spółek giełdowych bądź grup kapitałowych wyemitowało do atmosfery 28,2 mln ton gazów cieplarnianych. To w przeliczeniu średnio 106 mln ton na
Energetyka Ostatni dzwonek na ostre ograniczanie emisji CO2. Pomóc w tym mają wielobilionowe pakiety inwestycyjne
2020-07-17 | 06:25

Ostatni dzwonek na ostre ograniczanie emisji CO2. Pomóc w tym mają wielobilionowe pakiety inwestycyjne

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej kilka najbliższych miesięcy będzie kluczowych w walce o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i uniknięcie katastrofy
Ochrona środowiska Mimo pandemii KE nie rezygnuje z planu osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Wiele inwestycji proekologicznych może jednak zostać wstrzymanych
2020-05-06 | 06:20

Mimo pandemii KE nie rezygnuje z planu osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Wiele inwestycji proekologicznych może jednak zostać wstrzymanych

Pod koniec marca Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu. To świadczy o tym, że plan dojścia do neutralności klimatycznej

Czytaj także

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Ochrona środowiska

Prawnicy spodziewają się wysypu pozwów za zaniedbania Polski w polityce klimatycznej. Podobne sprawy toczą się w innych krajach

W połowie tego roku pięcioro Polaków pozwało Skarb Państwa o naruszenie swoich dóbr osobistych i zaniedbania w obszarze polityki klimatycznej. Chcą, żeby sąd zobowiązał rządzących do bardziej zdecydowanych działań na rzecz klimatu i 60-proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych przed końcem tej dekady. – To przecieranie szlaków, więc nie chciałbym spekulować, ale na świecie podobne sprawy kończą się sukcesem – mówi Wojciech Kukuła, prawnik Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Jak wskazuje, obecnie można już mówić o wysypie tego typu spraw, które toczą się w kilku innych krajach UE. Jednak Polska, której polityka klimatyczna należy do najmniej ambitnych w całej Europie, musi liczyć się z tym, że podobne roszczenia mogą kierować też inne państwa.

Konsument

W 2022 roku będą dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielorodzinnych. Trwają też prace nad kolejną odsłoną Mojego Prądu

Trzecia edycja programu Mój Prąd, z budżetem przekraczającym 530 mln zł, wciąż cieszy się rekordową popularnością. Do tej pory do NFOŚiGW wpłynęło już ok. 150 tys. wniosków o dofinansowanie przydomowej fotowoltaiki. Fundusz szacuje, że budżet programu wystarczy w sumie na sfinansowanie ok. 178 tys. wniosków i przy obecnym tempie za chwilę się wyczerpie. NFOŚiGW pracuje już jednak nad uruchomieniem kolejnej, czwartej edycji, która ma zachęcić prosumentów do autokonsumpcji energii wytwarzanej w gospodarstwach domowych. Trwają też prace nad poszerzeniem kolejnego, popularnego programu Czyste Powietrze o dotacje na wymianę kopciuchów w budynkach wielolokalowych.

Zdrowie

Opieka nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd pracuje nad zmianami w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej

Rząd zapowiada odejście od opieki w dużych instytucjach na rzecz zapewnienia wsparcia w środowisku lokalnym, w miejscu zamieszkania – takie jest główne założenie „Strategii rozwoju usług społecznych”. Przede wszystkim zmieni się funkcja domów opieki społecznych. Planowany jest także rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, opieki wytchnieniowej, wsparcie asystencji osobistej osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Deinstytucjonalizacja obejmie także pieczę zastępczą – przedstawiona niedawno ustawa zakłada ułatwienia w tworzeniu i funkcjonowaniu rodzin zastępczych oraz zakaz tworzenia nowych placówek wychowawczo-opiekuńczych.

Firma

Design thinking staje się kluczową strategią w pracy nad innowacjami. Tę metodę wdraża coraz więcej firm z różnych branż

Myślenie projektowe, czyli design thinking, polega na twórczym projektowaniu rozwiązań, usług czy produktów, które w centrum zainteresowania stawia potrzeby odbiorcy. Pięcioetapowy proces wymaga stworzenia zespołu projektowego, w skład którego wchodzą eksperci z różnych działów. Nowa metoda prac nad nowymi wdrożeniami w firmie pozwala zwiększyć zaangażowanie pracowników i maksymalnie wykorzystać ich potencjał twórczy. Design thinking na całym świecie jest już podstawową strategią wykorzystywaną w tworzeniu innowacji. Polska ciągle jeszcze dopiero poznaje jej możliwości.