Newsy

Dla 80 proc. inwestorów indywidualnych giełda jest dobrą metodą oszczędzania na emeryturę

2016-12-02  |  06:45
Mówi:Iwona Sroka, prezes KDPW, współorganizator Kongresu Rynku Kapitałowego

prof. Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wiesław Rozłucki, współzałożyciel i pierwszy prezes GPW

 • MP4
 • Ponad 82 proc. inwestorów indywidualnych to mężczyźni, którzy traktują giełdę jako dobrą metodę dywersyfikacji kapitału i oszczędzania na emeryturę. Prawie połowa odnotowała w ubiegłym roku zyski – wynika z badań zaprezentowanych podczas piątej edycji Kongresu Rynku Kapitałowego. Na tegorocznym spotkaniu praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym dyskutowano m.in. o zawirowaniach na światowych rynkach i problemach sektora bankowego.

  – Ideą, która przyświecała organizatorom, czyli Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych i Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, było połączenie praktyków i teoretyków, którzy pracują na rynku kapitałowym. Brakowało nam forum, na którym moglibyśmy omówić, co nowego się wydarzyło. Dobrze jest zweryfikować to, o czym czytamy, porównać dane i wymienić doświadczenia z tymi, którzy na co dzień mają do czynienia z rynkiem kapitałowym – mówi Iwona Sroka, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i jeden z pomysłodawców dorocznego Kongresu Rynku Kapitałowego.

  Wyzwania sektora bankowego w Polsce i na świecie, nowa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowych były jednymi z tematów poruszanych podczas piątej edycji Kongresu Rynku Kapitałowego, czyli dorocznego spotkania praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym, które pod koniec listopada odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim.

  – Sektor finansowy i bankowy stoją przed dużymi wyzwaniami. W Europie Zachodniej obserwujemy bardzo słabą akcję kredytową. Wymogi kredytowe są podwyższane, ale z drugiej strony w wielu krajach odsetek nietrafionych, nieregularnie spłacanych kredytów jest wysoki, przez co banki muszą walczyć o utrzymanie coraz wyższych wskaźników wypłacalności – mówi Wiesław Rozłucki, współzałożyciel i pierwszy prezes warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

  W tegorocznym programie wydarzenia znalazły się prezentacje i wykłady dotyczące m.in. nowych europejskich regulacji i ich wpływu na polski rynek finansowy, reformy emerytur kapitałowych, wyzwań, przed którymi stoją domy maklerskie, nowych wymogów regulacyjnych w obszarze oraz zarządzania ryzykiem instytucji finansowych.

  – Niepewność w otoczeniu instytucji finansowej narasta, a ryzyka, które pojawiają się na drugim końcu świata, niezwykle szybko do nas docierają. Instytucje rynkowe w Polsce zdają sobie tego sprawę i są na dobrej drodze do ustanowienia bezpiecznych zasad zarządzania ryzykiem. Nie powinno to rodzić przekonania, że nam nic nie grozi, bo niestety w warunkach niepewności ryzyka są zawsze. Chodzi o to, aby je zminimalizować, bo całkowite wyeliminowanie ryzyka jest nierealne – podkreśla Wiesław Rozłucki, który odebrał podczas kongresu pamiątkową statuetkę z okazji 25-lecia polskiego rynku kapitałowego.  

  Podczas piątej edycji Kongresu Rynku Kapitałowego zaprezentowano też wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2016, z których wynika, że ponad 82 proc. inwestorów indywidualnych na polskiej giełdzie stanowią mężczyźni, w większości z wyższym wykształceniem i powyżej 41 lat. Zdecydowana większość inwestuje samodzielnie lub poprzez TFI, traktując giełdę jako dobrą metodę dywersyfikacji kapitału i pomnażania oszczędności na emeryturę. Ponad 40 proc. to inwestorzy długoterminowi (powyżej roku), a 47,5 proc. odnotowało w ubiegłym roku zyski. Straty zadeklarowało niecałe 26 proc. inwestorów indywidualnych.

  – Dopóki inwestorzy nie będą zarabiać, dopóty akcje edukacyjne nie przyniosą rezultatu. Mocna deklaracja władz państwowych o pożyteczności warszawskiej giełdy dla rozwoju polskiej gospodarki, o konieczności wzmacniania polskiego kapitału poprzez inwestycje giełdowe to krok na dobry początek, ale za tym muszą iść jeszcze przedsięwzięcia, które pozwolą inwestorom zarobić – podkreśla Wiesław Rozłucki.

  Głównym założeniem Kongresu Rynku Kapitałowego jest upowszechnianie wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym i perspektywach jego rozwoju. Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Iwona Sroka przypomina, że badania teoretyków wsparły Giełdę Papierów Wartościowych na początku jej funkcjonowania. Tak powinno być również dziś, stąd potrzeba współpracy środowiska akademickiego z praktykami, którzy na co dzień mają kontakt z rynkiem kapitałowym.

  – Teoria nie może być oderwana od praktyki, i odwrotnie. Musimy uczyć się od siebie nawzajem. Kongres umożliwia zapoznanie się z wiedzą praktyczną dzięki wystąpieniom i prezentacjom osób, które pracują na rynku kapitałowym. Dzięki temu profesorowie i doktorzy, którzy pracują ze studentami i wykładają o rynku kapitałowym, mogą z tej wiedzy korzystać. To jest naprawdę wspaniałe połączenie praktyki z teorią – podkreśla Iwona Sroka.

  W ramach tegorocznej edycji wydarzenia zorganizowano również konkurs na referat naukowy, skierowany do doktorantów i pracowników naukowych wyższych uczelni. Jego celem był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. Zdaniem prof. Teresy Czerwińskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która zasiadała w kapitule oceniającej prace konkursowe, poziom tegorocznych prac był bardzo wysoki.

  – Przekrój tegorocznych prac był bardzo szeroki. Referaty zostały nadesłane zarówno przez doktorantów, świeżo upieczonych praktyków rynku, uczestników studiów podyplomowych, jak i przez profesorów. Mamy również prace autorów zagranicznych, co świadczy o tym, że Kongres Rynku Kapitałowego jest już marką nie tylko w Polsce, lecz także za granicą – mówi prof. Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w MNiSW.

  Czytaj także

  Więcej ważnych informacji

  Kalendarium

  Bankowość

  Polacy coraz chętniej korzystają z usług assistance. Na znaczeniu zyskuje pomoc medyczna i w podróży

  Pakiet usług pomocowych ma 42 proc. Polaków, a co trzeci deklaruje, że korzysta z nich w praktyce przynajmniej raz do roku – wynika z badania Europ Assistance. Największą popularnością niezmiennie cieszy się assistance drogowy, w tym m.in. holowanie samochodu czy możliwość wynajęcia auta zastępczego. Szybko rośnie również liczba Polaków, którzy posiadają i wykorzystują assistance podróżny i medyczny. W tych produktach firmy świadczące takie usługi widzą szczególny potencjał wzrostu, zwłaszcza dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym, m.in. możliwości odbycia wideokonsultacji z lekarzem.

  Jedynka Newserii

  Jedynka Newserii

  Komunikat

  Ważne informacje dla dziennikarzy radiowych

  Dziennikarze radiowi mają możliwość pobierania oryginalnego klipu dźwiękowego oraz  z lektorem w przypadku materiałów, w których ekspertami są obcokrajowcy.

  Zapraszamy do kontaktu media|newseria.pl?subject=Kontakt%20dla%20medi%C3%B3w| style="background-color: rgb(255, 255, 255);"|media|newseria.pl 

  Jak korzystać z materiałów Newserii?

  Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

  Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

  Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

  Transport

  Umacnia się pozycja polskich portów morskich. Dzięki nowym inwestycjom znacznie zwiększą się ich zdolności przeładunkowe

  Przeładunki w polskich portach morskich w 2019 roku przekroczyły rekordowe 108 mln ton. Do ponad 3 mln TEU wzrosła też liczba kontenerów, które do nich trafiły. Zaplanowane na kolejne lata inwestycje mają przyczynić się do dalszego wzrostu możliwości przeładunkowych i znaczenia krajowych portów w Europie. Prognozy zakładają, że do 2050 roku zapotrzebowanie na przeładunki kontenerowe będzie ponad trzykrotnie większe niż dziś. Przykładem takiej inwestycji jest budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni.

  Prawo

  Firmy w finansowych tarapatach wciąż rzadko korzystają z narzędzi naprawczych. Pomocą dla nich może być ustawa antyzatorowa

  Wskaźnik upadłości i restrukturyzacji jest w Polsce dosyć niski, a rodzime przedsiębiorstwa rzadko – w porównaniu z innymi krajami Europy – korzystają z przewidzianych prawem środków naprawczo-oddłużeniowych. Ułatwieniem ma być nowelizacja prawa upadłościowego, która wejdzie w życie 24 marca i uelastyczni oraz przyspieszy procedurę tzw. pre-packu, czyli przygotowanej sprzedaży. Przełoży się to m.in. na krótszy czas i niższe koszty postępowania upadłościowego. Z kolei na zmniejszenie skali problemów z płynnością finansową może wpłynąć działająca od stycznia ustawa zatorowa.

   
   

  Finanse

  Służba zdrowia może sobie nie poradzić bez wzrostu nakładów społeczeństwa. Konieczna publiczna debata na ten temat

  Planowany wzrost nakładów na służbę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB w 2025 roku może być niewystarczający i nie przynieść żadnych efektów, bo pieniądze zostaną pochłonięte przez inflację w sektorze medycznym i wzrost wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Konieczne jest szybsze zwiększanie finansowania, nie tylko z budżetu. – Czeka nas dyskusja w społeczeństwie o wzroście również naszych nakładów na służbę zdrowia – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego. W perspektywie kilku lat może być niezbędne wprowadzenie jak w innych państwach dodatkowego, powszechnego ubezpieczenia pielęgnacyjnego, które pozwoli zbudować stabilny system opieki długoterminowej.