Newsy

Ponad 82 tys. nauczycieli z nowymi kompetencjami cyfrowymi. To kluczowe obok wyposażenia szkół i rozwoju e-zasobów

2023-11-20  |  06:35
Mówi:Monika Eilmes, liderka Działu Projektów Unijnych, Fundacja Orange
Anna Szyfter, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 58 im. I. Kukuczki w Poznaniu

Cyfryzacja polskich szkół i zmiana modelu nauczania wymaga nie tylko podłączania placówek do szybkiego internetu czy doposażania ich w laptopy, ale też podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli. Nowe umiejętności są kluczem do prowadzenia zajęć, które są atrakcyjne, bardziej angażujące i odpowiadają na potrzeby pokolenia wychowanego w cyfrowym świecie. Rozwojowi kompetencji cyfrowych nauczycieli służył zakończony właśnie projekt Lekcja:Enter, prowadzony m.in. przez Fundację Orange. W ramach programu z darmowych szkoleń skorzystało blisko 82,3 tys. nauczycielek i nauczycieli z ponad 10 tys. szkół w całym kraju. Większość z małych miejscowości i wsi.

Raport „Nastolatki 3.0”, opracowany przez NASK, pokazuje, że polskie nastolatki korzystają z internetu codziennie i pozostają online przez dużą część dnia – średnio 4 godz. i 50 min na dobę, ale w weekendy i dni wolne od szkoły ten czas mocno się wydłuża, a prawie co 10. nastolatek (11,5 proc.) jest aktywny w sieci przez ponad 8 godz. dziennie. Dla tego pokolenia – określanego przez socjologów „always on” albo generacją C (od ang. connected, połączony) – internet to naturalne środowisko, przestrzeń rozrywki, dostępu do kultury i ośrodek życia społecznego, a często też narzędzie edukacji – z badania NASK wynika, że aż 76,8 proc. polskich nastolatków korzysta z internetu przy odrabianiu lekcji, a blisko połowa (47,7 proc.) podczas przygotowywania się do klasówek i sprawdzianów. Ponad połowa nastolatków podczas odrabiania lekcji przynajmniej kilka razy w tygodniu współpracuje online ze swoimi koleżankami czy kolegami.

– Żyjemy w świecie cyfrowym i dziś młodzi ludzie właściwie są już wychowywani w tym cyfrowym środowisku. Dlatego naturalne wydaje się to, że nauczyciele i nauczycielki, którzy bezpośrednio pracują z młodym pokoleniem, powinni myśleć o tym, żeby stosować aktywizujące metody nauczania właśnie z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych – mówi agencji Newseria Biznes Monika Eilmes, liderka Działu Projektów Unijnych w Fundacji Orange.

Wychowane w cyfrowym świecie nastolatki inaczej przetwarzają treści, inaczej się uczą i zapamiętują, korzystają z innych form komunikacji i inaczej rozwijają kompetencje. Ich potrzeby powinny być uwzględnione w edukacji, a dzięki temu zajęcia szkolne staną się ciekawsze i bardziej motywujące do zdobywania wiedzy.

Świat się zmienia i zmieniają się też wymagania, jakim młodzi ludzie będą musieli stawić czoła w dorosłym życiu. Dlatego – aby przygotować młodego człowieka do jak najlepszego startu w dorosłość i życie zawodowe – szkoła również musi się zmieniać, żeby sprostać tym wymaganiom. Motorem tych zmian od początku do końca są i będą nauczyciele – to oni muszą zaprojektować te zmiany, przeprowadzić je i wcielić w życie – mówi Anna Szyfter, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 58 im. I. Kukuczki w Poznaniu. – Tutaj jest pole do popisu dla nauczycieli, aby stosowali różne metody i wykorzystywali różne środki dotarcia do ucznia i pozyskania jego zainteresowania.

– To bardzo ważne, żeby w transformacji polskich szkół wspierać także nauczycieli, rozwijając ich kompetencje. Takie działanie jest niezbędnym, komplementarnym elementem do doposażania placówek czy rozszerzania baz e-zasobów – zauważa Małgorzata Kowalewska, kierowniczka działu programów w Fundacji Orange. – Rzeczywistość napędzana rozwojem technologii jest bardzo dynamiczna, wpływa na szkołę i na nauczycieli. Rozwijają się zjawiska takie jak dezinformacja, ale pojawiają się też nowe szanse, aplikacje i rozwiązania, które mogą uatrakcyjnić edukację. Warto być na to wszystko otwartym.

Wspieranie nauczycieli w rozwoju cyfrowych kompetencji, które pozwolą im uatrakcyjnić edukację, zaangażować uczniów i lepiej odpowiedzieć na ich potrzeby, było celem projektu Lekcja:Enter. Realizowany był m.in. przez Fundację Orange.

– Lekcja:Enter to projekt skierowany do nauczycieli i nauczycielek, którzy pracują w polskich szkołach publicznych i niepublicznych, zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Podczas tych szkoleń pokazywaliśmy nauczycielom i nauczycielkom, jak prowadzić lekcje, wykorzystując aktywizujące metody nauczania z włączaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych – mówi Monika Eilmes.

Badania pokazują, że wykorzystanie cyfrowych, interaktywnych narzędzi w procesie nauczania ma cały szereg zalet: powoduje, że nauka staje się bardziej atrakcyjna, a samo przyswajanie wiedzy jest bardziej efektywne, uczniowie stają się bardziej zaangażowani, a nauczyciele mają okazję pogłębić z nimi interakcje.

Ten projekt miał dwa cele. Po pierwsze, wzmocnienie kompetencji cyfrowych nauczycieli. I tutaj przygotowywaliśmy ich do tego, aby mogli wykorzystywać w pracy aplikacje i narzędzia cyfrowe, przygotowywać własne e-zasoby, materiały cyfrowe, na podstawie których będą prowadzić lekcje w szkole – wymienia liderka Działu Projektów Unijnych w Fundacji Orange. – Drugim celem było podniesienie kompetencji metodycznych, czyli wykorzystywanie cyfrowych narzędzi do tego, żeby lekcje były bardziej angażujące uczniów i budowały ich umiejętność krytycznego myślenia, pracy zespołowej.

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli były prowadzone w latach 2020–2023, w formie stacjonarnej i online w całej Polsce, przez placówki doskonalenia nauczycieli i ponad 600 trenerów. Nauczyciele mogli podczas tych szkoleń rozwijać swoje umiejętności stosowania aktywizujących metod pracy z wykorzystaniem e-zasobów, narzędzi cyfrowych i aplikacji. Quizy, webquesty, webinary eksperckie, wirtualne podróże, e-wizyty w muzeach, edukacyjne aplikacje i materiały online, a także zasady bezpieczeństwa w sieci, praca w zespole, umiejętności krytycznego myślenia – to tylko część zagadnień, które pojawiły się w trakcie warsztatów.

– Te szkolenia były realizowane po to, żeby nauczyciele i nauczycielki lepiej rozumieli potrzeby młodych ludzi, którzy są wychowywani w środowisku cyfrowym. Chodziło o to, aby oferta edukacyjna, którą przygotowują dla uczniów, uwzględniała te potrzeby – mówi Monika Eilmes.

Jak wskazuje, pierwotnym celem projektu Lekcja:Enter było przeszkolenie 75,4 tys. nauczycielek i nauczycieli.

– Ostatecznie udało nam się włączyć do szkoleń ponad 82 tys. nauczycieli i nauczycielek. I niezmiernie cieszy nas fakt, że ponad 65 proc. z tej ogromnej liczby to są osoby, które pracują w małych szkołach, w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców – mówi liderka Działu Projektów Unijnych w Fundacji Orange.

Co istotne, w październikowym badaniu zleconym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów nauczyciele bardzo wysoko ocenili szkolenia prowadzone w ramach projektu Lekcja:Enter. 91 proc. uważa, że wzrosły ich kompetencje w zakresie wykorzystywania zasobów cyfrowych w pracy z uczniami, a 92 proc. deklaruje, że używa tych nowych umiejętności w codziennej pracy. Co więcej, z porównania ocen kompetencji cyfrowych i wykorzystania technologii w nauczaniu przez nauczycielki i nauczycieli przed rozpoczęciem szkoleń i po ich zakończeniu wynika, że 95 proc. potrafi przygotować lekcje zachęcające uczennice i uczniów do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (przed szkoleniami grupa ta stanowiła 58 proc.).

– Projekt Lekcja:Enter otworzył nauczycielom drzwi, przez które z chęcią przeszli, pozyskali nowe kompetencje. Teraz przyszedł czas na podtrzymanie tych umiejętności. Wiadomo, że nasi uczniowie są od nas szybsi, wychowali się w cyfrowym świecie i z dużą łatwością się po nim poruszają. I teraz bardzo dużo zależy od nauczyciela, na ile on będzie w stanie utrzymać te swoje umiejętności, a na ile będzie w stanie pozyskać również jakieś umiejętności od swoich uczniów i umiejętnie je zastosować – mówi Anna Szyfter.

Projekt Lekcja:Enter był realizowany przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutem Spraw Publicznych oraz współfinansowany ze środków UE. Jego budżet wyniósł blisko 50 mln zł. W ramach projektu nauczycielki i nauczyciele, którzy wzięli udział w szkoleniach, opracowali własne scenariusze, na podstawie których zostały przeprowadzone lekcje w szkołach – łącznie powstało ich aż 115 tys. Część z nich została udostępniona na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE). W projekcie powstały też materiały inspiracyjne dla edukatorek i edukatorów, które są dostępne na stronie internetowej projektu. Specjalne inicjatywy skierowane były również do dyrekcji szkół, m.in. o tym, jak kompleksowo planować cyfrową transformację placówki.

Czytaj także

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Ochrona środowiska

Miasta coraz bardziej narażone na zmiany klimatu. Potrzebne są zmiany koncepcji urbanistycznej i sposobu projektowania

Wszechobecna betonoza i asfalt w miastach potęgują ekstremalne zjawiska pogodowe, wynikające ze zmian klimatu. Według raportu „Innowacyjne miasta” ThinkCo i Otodom prawie 60 proc. miast liczących ok. 300 tys. mieszkańców jest obecnie narażonych na co najmniej jeden z sześciu rodzajów klęsk żywiołowych: cyklony, susze, powodzie, trzęsienia ziemi, osuwiska i erupcje wulkanów. Dlatego zrównoważony rozwój i przygotowanie miast na skutki wynikające ze zmian klimatycznych jest dziś centralnym zagadnieniem miejskich polityk.

Handel

W 2024 roku polska gospodarka ma przyspieszyć, ale globalne otoczenie będzie ten proces utrudniać. Wiele zależy też od decyzji nowego rządu

Według różnych prognoz PKB naszego kraju wzrośnie w przyszłym roku o około 3 proc. Prognozowanie jest jednak obarczone dużym marginesem błędu ze względu na liczne niewiadome i wyzwania. Nie wiadomo, jak w obliczu spowolnienia w Niemczech i całej strefie euro poradzą sobie polscy eksporterzy, inwestycje są na niskim poziomie w relacji do PKB i w ostatnich latach ich udział spadał, a na konsumpcję wpływ będą miały decyzje, jakie podejmie nowy rząd ws. stawek podatkowych czy tarcz antyinflacyjnych. To, co dla przedsiębiorstw istotne, to przewidywalne otoczenie prawno-podatkowe.

Ochrona środowiska

Rekordowe zainteresowanie wdrażaniem nowych technologii wśród polskich rolników. Rolnictwo 4.0 pozwala im zoptymalizować produkcję i obniżać koszty

Nowe technologie i rozwiązania cyfrowe mają coraz większe zastosowanie w rolnictwie. Dzięki nim procesy rolnicze są bardziej wydajne, efektywne i zrównoważone, a rolnik jest w stanie zautomatyzować swoją pracę i obniżyć jej koszt. Popularność takich rozwiązań będzie rosnąć, ponieważ – wraz ze zmianami klimatycznymi – zwiększa się też zapotrzebowanie na coraz bardziej wydajne i przyjazne środowisku systemy uprawy roślin i hodowli zwierząt. Rolnictwo 4.0 dobrze wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. W polskich gospodarstwach implementacja tej koncepcji przebiega jednak dość wolno, choć wśród rodzimych rolników zainteresowanie wdrażaniem nowoczesnych technologii jest rekordowe, co obrazuje listopadowy nabór ARiMR zakończony raptem po trzech dniach.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.