Newsy

Rolnicy mogą uzyskać 60 tys. zł premii na rozwój małych gospodarstw. Nabór wniosków rusza 30 marca

2017-03-28  |  06:50
Mówi:Tomasz Kułak
Funkcja:zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów
Firma:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • MP4
 • Od 30 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie restrukturyzacji małych gospodarstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rolnicy mogą liczyć na premie w wysokości 60 tys. zł. Będą mogli je wykorzystać na takie zmiany, dzięki którym ich gospodarstwa staną się bardziej rentowne i konkurencyjne. Na przeprowadzenie tego procesu będą mieli maksymalnie trzy lata.

   W ramach poddziałania Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnik ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie co najmniej 24 miesięcy przed złożeniem wniosku, prowadzący działalność samodzielnie, na własny rachunek, może uzyskać dofinansowanie na realizację inwestycji związanej z restrukturyzacją  swojego gospodarstwa – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Tomasz Kułak, zastępca dyrektora w Departamencie Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadacze gospodarstwa rolnego na terenie Polski, o ekonomicznej wielkości mniejszej niż 10 tys. euro. Potencjalni beneficjenci muszą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie (jako rolnik lub jego małżonek) nieprzerwanie przez nie mniej niż dwa pełne lata poprzedzające miesiąc złożenia wniosku. Z działania wykluczone są osoby, które w tym okresie prowadziły inną działalność gospodarczą.

  – Beneficjent będzie musiał doprowadzić do tego, aby wielkość ekonomiczna gospodarstwa osiągnęła co najmniej 10 tys. euro i żeby wzrosła o co najmniej 20 proc. względem tego roku – precyzuje Tomasz Kułak. – Trzeba tego dokonać w ciągu maksymalnie trzech lat przewidzianych na realizację biznesplanu. Jest to działanie komplementarne wobec Modernizacji gospodarstw rolnych i Młodego rolnika, ponieważ dotyczy trochę innego profilu potencjalnych beneficjentów. Tutaj, co wyraźnie widać w nazwie poddziałania, chodzi tylko o małe gospodarstwa.

  Pomoc przyznawana będzie w formie premii w wysokości 60 tys. zł.Każdy wniosek zostanie poddany ocenie, w której pod uwagę będą brane m.in. docelowa wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek wnioskodawcy. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy.

  – Inwencja beneficjentów w zakresie wydania przyznanych środków może być praktycznie nieograniczona, bo ustawodawca wskazał jedynie takie ograniczenie, że 80 proc. premii musi być przeznaczona na nowe środki trwałe – wskazuje Tomasz Kułak. – Dowolność w tym zakresie nie jest pełna, bo wnioskodawca będzie musiał wykazać, że to, co zamierza kupić służy produkcji rolnej. Nie ma problemu, kiedy mówimy o traktorze czy maszynach rolnych. Mogą natomiast być przypadki, które faktycznie będą wymagały dobrego wyjaśnienia od wnioskodawcy.

  Jak wynika z założeń programu, pomoc ma być wypłacana w dwóch ratach: najpierw 80 proc., a kolejne 20 proc. – po osiągnięciu założonych w biznesplanie celów.

  – Wymagania przy pierwszym wniosku o płatność są relatywnie małe, trzeba tylko rozpocząć realizację biznesplanu – ocenia Tomasz Kułak. – Po złożeniu dokumentu beneficjent otrzymuje 80 proc. kwoty pomocy, czyli maksymalnie 48 tys. zł, następnie ma trzy lata na pełną realizację biznesplanu. Należy natomiast podkreślić, że inwestycja może, ale wcale nie musi, być prowadzona przez pełne trzy lata. Dopuszczalne jest zakończenie jej w ciągu na przykład jednego roku.

  ARiMR będzie przyjmować wnioski do 28 kwietnia br. Należy je składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby bądź wysłać wniosek rejestrowaną przesyłką Poczty Polskiej (w ostatnim  przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania).

  Czytaj także

  Więcej ważnych informacji

  Kalendarium

  Patronat Newserii

  Jedynka Newserii

  Jedynka Newserii

  Festiwal Biegowy Tauron 2020

  Handel

  Zmiany w procesie globalizacji szansą dla Polski. Coraz więcej firm będzie przenosić tu swoją produkcję

  Osłabienie globalizacji spowolni rozwój światowej gospodarki, ale dla Polski może być szansą na rozwój. – Firmy na całym świecie będą szukały tanich miejsc produkcji, żeby obniżyć koszty działalności, ale będą rozsądnie wybierać lokalizacje – mówi Stefan Kawalec, prezes zarządu Capital Strategy. Dla wielu – przede wszystkim z Europy Zachodniej, lecz także z Azji – dobrą lokalizacją będzie właśnie Polska, ze względu na położenie w Europie Środkowej, przynależność do Unii Europejskiej i fakt, że wciąż mamy dużo niższe koszty pracy niż na Zachodzie.

  Edukacja

  Trwają prace nad nową ustawą o rzemiośle. Ma zmienić model edukacji i zwiększyć katalog zawodów branżowych

  Nad ustawą o rzemiośle i kształceniu dualnym pracuje kilkudziesięcioosobowy zespół powołany z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju. Jego celem jest wypracowanie takiego sposobu kształcenia zawodowego, który byłby dostosowany do współczesnego rynku i pozwolił odpowiadać na potrzeby szybko zmieniającego się świata. Szkoły branżowe mają być powiązane m.in. ze specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz nowymi kierunkami: ekologią, elektromobilnością czy Przemysłem 4.0.

  Jak korzystać z materiałów Newserii?

  Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

  Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

  Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

  Media i PR

  Pandemia zaostrzyła kryzysy wizerunkowe w sieci. Polskie firmy nie są do nich przygotowane

  Na całym świecie jest już niemal 4 mld aktywnych użytkowników mediów społecznościowych, a w czasie pandemii ponad połowa z nich zwiększyła swoją aktywność w sieci. To z kolei spowodowało, że obecne w internecie organizacje musiały od nowa budować swoje strategie komunikacyjne i częściej stawiać czoła sytuacjom kryzysowym. – Polskie firmy i instytucje nie są przygotowane do radzenia sobie z kryzysami wizerunkowymi w social mediach – ocenia Adam Łaszyn, prezes zarządu Alert Media Communications, autor książki „e-Kryzys. Jak zarządzać sytuacją kryzysową w internecie”. Jak podkreśla, większość z nich uczy się tego na własnych błędach, w sytuacji kryzysu reagując na gorąco, zamiast zawczasu się do niego przygotować. Właśnie z myślą o tej grupie powstała publikacja.

  Ochrona środowiska

  Polska w gronie państw najbardziej zagrożonych deficytem wody. Spodziewane dramatyczne konsekwencje społeczne i gospodarcze

  – W Polsce do 2025 roku kryzys wodny będzie się pogłębiał, później będzie już tylko gorzej. Biznesy wodochłonne oczywiście wiedzą o tych analizach i one będą wycofywać się od nas w kierunku krajów, gdzie ten kryzys wodny jest mniejszy – mówi Kamil Wyszkowski, prezes UN Global Compact w Polsce. Jak wskazuje, Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów w Europie i na dodatek ma problem z jej magazynowaniem. Poziom retencji oscyluje wokół 6 proc., podczas gdy np. w Hiszpanii przekracza 40 proc. Jednak problem z niedoborem wody gwałtownie zaostrza się nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. – Konsekwencje będą potężne. To będzie wielka wędrówka ludów i prawdopodobnie wojna o wodę, zasoby i żywność – mówi ekspert.