News powiązane z Edyta Gałaszewska-Bogusz

2016-02-01 | 06:35
Edukacja
13 proc. bezrobotnych ma dyplom uczelni wyższej. Absolwenci mają dużą wiedzę teoretyczną, ale brakuje im kompetencji miękkich News powiązane z Edyta Gałaszewska-Bogusz

13 proc. bezrobotnych ma dyplom uczelni wyższej. Absolwenci mają dużą wiedzę teoretyczną, ale brakuje im kompetencji miękkich

Absolwentów polskich uczelni cechuje bardzo dobra znajomość języków obcych i rozległa wiedza, ale brakuje im umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacyjnych. Lukę tą starają się zapełnić pracodawcy, którzy opracowują własne programy szkoleniowe oraz współpracują z uczelniami wyższymi.
więcej