News powiązane z Michał Stępniewski

2018-06-04 | 06:00
Stock market
Low turnover on the Polish stock exchange is a cause for concern. Investors’ knowledge on Polish market is still lacking News powiązane z Michał Stępniewski

Low turnover on the Polish stock exchange is a cause for concern. Investors’ knowledge on Polish market is still lacking

According to Michał Stępniewski, this trend on the Polish stock exchange, which has been noticeable for at least two years, is a disturbing one. The difficult situation of the Warsaw Stock Exchange was caused by very low turnover, which has arisen from insufficient activity of investors in financial and commodity markets. Education is indispensable for boosting the Polish stock exchange, because, as experts say,Poles’ awareness of capital markets is still low.
więcej
2018-05-17 | 06:25
Finanse
Niskie obroty na polskiej giełdzie są powodem do niepokoju. Wiedza inwestorów o polskim rynku wciąż niewielka

Niskie obroty na polskiej giełdzie są powodem do niepokoju. Wiedza inwestorów o polskim rynku wciąż niewielka

Od co najmniej dwóch lat trend na polskiej giełdzie jest niepokojący – uważa Michał Stępniewski, wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zła sytuacja warszawskiego parkietu wynika z bardzo niskich obrotów, które są spowodowane niewielką aktywnością inwestorów na rynkach finansowym i towarowym. Do pobudzenia polskiej giełdy konieczna jest edukacja, bo jak podkreślają eksperci, świadomość Polaków o rynku kapitałowym wciąż jest niewielka.
więcej