News powiązane z Zbigniew Rynasiewicz

2014-02-25 | 06:50
Infrastruktura
Pod koniec 2015 r. pojawią się nowe standardy podziału ryzyka w polskich inwestycji infrastrukturalnych News powiązane z Zbigniew Rynasiewicz

Pod koniec 2015 r. pojawią się nowe standardy podziału ryzyka w polskich inwestycji infrastrukturalnych

Do końca 2015 r. mają zostać ogłoszone nowe zasady podziału odpowiedzialności i ryzyka podczas projektowania inwestycji infrastrukturalnych. Pracuje nad tym powołana przez byłego ministra transportu Komisja Kodyfikacyjna. Przy wykorzystywaniu środków unijnych większy nacisk będzie położony na jakość i utrzymanie dróg.
więcej
2013-11-21 | 06:35
Infrastruktura
Resort transportu pracuje nad systemem zarządzania ruchem

Resort transportu pracuje nad systemem zarządzania ruchem

Systemy zarządzania ruchem mają być priorytetem w nowej perspektywie budżetowej UE. Resort transportu planuje przeznaczyć na budowę systemów pokaźne środki. Chce je budować w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ale także z wykorzystaniem nowych rozwiązań oferowanych przez firm obecne na polskim rynku. Wszystko na zasadach konkurencyjności.
więcej