News powiązane z Towarowa Giełda Energii

2022-09-29 | 06:20
Konsument
PKEE: Wysiłki związane z oszczędzaniem prądu mają sens. Im mniejsze zapotrzebowanie na energię w danym momencie, tym niższa jej cena [DEPESZA] News powiązane z Towarowa Giełda Energii

PKEE: Wysiłki związane z oszczędzaniem prądu mają sens. Im mniejsze zapotrzebowanie na energię w danym momencie, tym niższa jej cena [DEPESZA]

Od 1 października administracja rządowa i samorządowa będą zobowiązane do zmniejszenia zużycia prądu o 10 proc. Rząd zachęca również gospodarstwa domowe do oszczędzania energii, premiując to 10-proc. upustem i dając gwarancję jej ceny do zużycia na poziomie 2 tys. kWh rocznie. Tego typu wysiłki na rzecz oszczędzania prądu będą mieć przełożenie na jego ceny. Mechanizm giełdowy i rynkowy działa bowiem w ten sposób, że im mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną, tym niższa cena, ponieważ tym mniej droższych źródeł wytwarzania jest włączanych do systemu. Wbrew powszechnemu przekonaniu ceny nie zależą od polityki spółek energetycznych.
więcej
2020-07-23 | 06:25
Przemysł spożywczy
Warszawska giełda będzie promować handel na Platformie Żywnościowej. Rozważa wprowadzenie na nią kolejnych produktów rolnych

Warszawska giełda będzie promować handel na Platformie Żywnościowej. Rozważa wprowadzenie na nią kolejnych produktów rolnych

Sellfood, czyli Platforma Żywnościowa, wspólne przedsięwzięcie GPW i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, mimo pandemii działa zgodnie z planem. Pierwsze aukcje pszenicy okazały się sukcesem, więc rozważane jest rozszerzenie asortymentu zarówno produktów rolnych, jak i giełdowych. Pandemia przesunęła akcję informacyjną, która teraz ma ruszyć z całą mocą. Prezes GPW liczy, że przyczyni się ona do wzrostu popularności tej formy handlu.
więcej
2018-08-17 | 06:30
Prawo
Obrót energią będzie możliwy tylko przez giełdę. Rząd chce wprowadzić zmiany stabilizujące ceny dla przemysłu

Obrót energią będzie możliwy tylko przez giełdę. Rząd chce wprowadzić zmiany stabilizujące ceny dla przemysłu

Ministerstwo Energii chce, żeby już we wrześniu zostały uchwalone zmiany, które podniosą obligo giełdowe na handel energią z obecnych 30 proc. do poziomu 100 proc. Projekt zmian w przepisach właśnie trafił do konsultacji publicznych i ma być rozpatrywany na pierwszym, powakacyjnym posiedzeniu Sejmu. Propozycja resortu ma ustabilizować ceny energii dla odbiorców przemysłowych, bo w ostatnich miesiącach podlegały one dużym wahaniom.
więcej
2015-06-22 | 10:00
Inwestycje
Debiut Banku Pocztowego i nowe instrumenty finansowe będą napędzać GPW w tym półroczu

Debiut Banku Pocztowego i nowe instrumenty finansowe będą napędzać GPW w tym półroczu

Oferta publiczna Banku Pocztowego będzie najważniejszym wydarzeniem na Giełdzie Papierów Wartościowych w drugim półroczu 2015 r. Władze giełdy liczą, że dzięki niemu, a potem dzięki debiutowi Poczty Polskiej, wzrośnie zainteresowanie inwestorów indywidualnych inwestowaniem. Rynek będzie rósł także dzięki nowym instrumentom na Towarowej Giełdzie Energii oraz listom zastawnym.
więcej
2015-05-05 | 10:00
Energetyka
Towarowa Giełda Energii będzie w tym roku napędzać wzrost Grupy GPW. Pomoże w tym uruchomienie rynku finansowego na towary

Towarowa Giełda Energii będzie w tym roku napędzać wzrost Grupy GPW. Pomoże w tym uruchomienie rynku finansowego na towary

Jeszcze w tym roku na Towarowej Giełdzie Energii będzie można handlować instrumentami pochodnymi opartymi o ceny energii elektrycznej. W przyszłym roku powinna pojawić się możliwość zakupu kontraktu na gaz. Te instrumenty mają wspomóc rolę rynku towarowego we wzroście Grupy GPW.
więcej
2015-04-08 | 09:00
Giełda
Jeszcze w tym roku na Towarowej Giełdzie Energii dostępne będą kontrakty terminowe na energię. To może przyciągnąć nowych inwestorów

Jeszcze w tym roku na Towarowej Giełdzie Energii dostępne będą kontrakty terminowe na energię. To może przyciągnąć nowych inwestorów

Na Towarowej Giełdzie Energii zostaną w tym roku wprowadzone nowe możliwości inwestowania. Między innymi będzie można tam handlować kontraktami terminowymi na prąd i nieco później na gaz. Prezes aktywnego na TGE DM BOŚ liczy na to, że zarówno rynek akcji, jak i towarów czeka w tym roku ożywienie.
więcej
2015-01-15 | 06:55
Konsument
W tym roku może potanieć gaz. Wolny rynek, import z Niemiec i łagodna zima korzystne dla odbiorców

W tym roku może potanieć gaz. Wolny rynek, import z Niemiec i łagodna zima korzystne dla odbiorców

Gaz na polskim rynku będzie w tym roku taniał. Analitycy oczekują spadków m.in. ze względu na łagodną zimę oraz rosnące możliwości importu gazu z Niemiec, gdzie do tej pory ceny były niższe niż w Polsce. Rynek zmienia się również pod wpływem postępującej liberalizacji i rosnącej płynności na Towarowej Giełdzie Energii.
więcej
2014-07-11 | 06:45
Energetyka
Instytut Sobieskiego: problemy PGNiG to efekt działań administracji państwowej

Instytut Sobieskiego: problemy PGNiG to efekt działań administracji państwowej

Problemy PGNiG wynikają z połowicznej liberalizacji rynku gazu: z jednej strony spółka musi sprzedawać część gazu przez giełdę, co jest prorynkowe, a z drugiej taryfy dla gospodarstw domowych wciąż są regulowane przez URE – ocenia Robert Zajdler, ekspert Instytutu Sobieskiego. Dodatkowym problemem są również plany wprowadzenia podatków od wydobycia węglowodorów, co może ograniczyć możliwości inwestycyjne spółki w tym zakresie.
więcej
2014-07-02 | 06:55
Energetyka
Towarowa Giełda Energii w tym roku uruchomi rynek finansowy. Myśli również o giełdzie rolno-spożywczej

Towarowa Giełda Energii w tym roku uruchomi rynek finansowy. Myśli również o giełdzie rolno-spożywczej

Towarowa Giełda Energii chce jeszcze w tym roku uruchomić rynek finansowy oparty o kontrakty na indeks cen energii elektrycznej, a w przyszłości także gazu. W ciągu kolejnych 3-5 lat planuje osiągnąć poziom z innych rynków, np. z krajów skandynawskich, gdzie rynek energetycznych instrumentów finansowych jest kilka razy większy niż wartość konsumpcji energii. Spółka na razie czeka na zgodę Ministerstwa Finansów; a zastanawia się też nad uruchomieniem w przyszłości giełdy rolno-spożywczej.
więcej
2014-06-03 | 06:55
Energetyka
Na wydzieleniu spółki PGNIG Obrót Detaliczny zyska też rynek hurtowy. Zwiększy się jego przejrzystość

Na wydzieleniu spółki PGNIG Obrót Detaliczny zyska też rynek hurtowy. Zwiększy się jego przejrzystość

Wydzielenie spółki PGNiG Obrót Detaliczny to ważny krok w restrukturyzacji gazowej spółki, który umożliwi zrealizowanie obliga gazowego. Tym samym przyczyni się do szybszej liberalizacji rynku gazowego. Ekspert Instytutu Sobieskiego ocenia, że dla hurtowego rynku surowca nowa spółka również będzie istotna, bo zwiększy jego przejrzystość. Odbiorcy indywidualni nie odczują jednak zmiany.
więcej
2014-06-02 | 06:55
Energetyka
6 mln klientów PGNiG zostanie przeniesionych do nowej spółki

6 mln klientów PGNiG zostanie przeniesionych do nowej spółki

Dzięki przyjętej w piątek przez Sejm nowelizacji Prawa energetycznego PGNiG może bez przeszkód wydzielić nową spółkę zajmującą się sprzedażą detaliczną gazu. W ramach sukcesji generalnej ponad 6 mln klientów zostanie automatycznie przeniesionych do PGNiG Obrót Detaliczny bez uciążliwych procedur. Zmiany te mają umożliwić PGNiG wypełnienie obliga gazowego.
więcej
2014-05-06 | 06:55
Energetyka
Ustawa umożliwi szybkie podzielenie PGNiG. Nowa spółka obrotu detalicznego automatycznie przejmie umowy z odbiorcami

Ustawa umożliwi szybkie podzielenie PGNiG. Nowa spółka obrotu detalicznego automatycznie przejmie umowy z odbiorcami

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy, która umożliwi PGNiG automatyczne przeniesienie umów z odbiorcami końcowymi na wydzieloną z gazowego koncernu spółkę obrotu detalicznego. Sukcesja generalna umów ma być wzorowana na tej z 2007 roku na rynku energii elektrycznej i ma być kolejnym etapem liberalizacji rynku gazu. Dzięki powołanej spółce, która będzie poprzez giełdę kupować gaz od PGNiG, koncern wypełni narzucone w ubiegłym roku obligo gazowe, czyli obowiązek sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii określonej ilości surowca.
więcej
2014-04-17 | 06:55
Surowce
A. Szczęśniak: w obliczu kryzysu na Ukrainie obligo gazowe zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

A. Szczęśniak: w obliczu kryzysu na Ukrainie obligo gazowe zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Polski

Obligo gazowe, czyli obowiązek sprzedaży dużej części gazu przez PGNiG za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii, zagraża bezpieczeństwu państwa w związku z kryzysem na Ukrainie – ocenia ekspert rynku paliw Andrzej Szczęśniak. Jego zdaniem taki obowiązek należałoby wprowadzić dopiero po zdywersyfikowaniu dostawców gazu w Polsce, a nie teraz jako narzędzie łamania monopolu.
więcej
2014-03-21 | 06:55
Energetyka
A. Szczęśniak: kary dla PGNiG za niespełnienie obliga to absurd

A. Szczęśniak: kary dla PGNiG za niespełnienie obliga to absurd

PGNiG grożą kary za niespełnienie w ubiegłym roku obowiązku sprzedaży 30 proc. gazu przez giełdę. Spółka sprzedała tylko 4 proc. Zdaniem ekspertów – tak wysoki limit jest nierealny, bo na polskim rynku nie ma odbiorców, którzy kupiliby taką ilość paliwa na wolnym rynku. W tym roku ma już być lepiej, ale wypełnienie obliga – tegoroczny limit to już 40 proc. – jest zupełnie niewykonalne.
więcej
2012-10-02 | 06:35
Energetyka
Handel gazem na warszawskiej giełdzie w I połowie listopada

Handel gazem na warszawskiej giełdzie w I połowie listopada

Najdalej za półtora miesiąca na Towarowej Giełdzie Energii możliwe będą pierwsze transakcje w handlu błękitnym surowcem. Prezes Giełdy Papierów Wartościowych, właściciela TGE, zapewnia, że od strony technicznej wszystko jest gotowe na uruchomienie giełdy gazu. – To będzie przełomowa zmiana – zapewnia Ludwik Sobolewski w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria.
więcej