News powiązane z Adam Maciejewski

2014-05-21 | 06:50
Regionalne - Mazowieckie
Warszawa chce stworzyć przestrzeń dla innowacyjnych firm News powiązane z Adam Maciejewski

Warszawa chce stworzyć przestrzeń dla innowacyjnych firm

Stołeczny samorząd podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia kompleksowego systemu wsparcia lokalnych start-upów. Projekt ma pomagać najmniejszym firmom w zdobywaniu kapitału na start i rozwój. Blisko 90 proc. warszawskich firm stanowią małe i mikropodmioty, dlatego prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz liczy, że projekt przyczyni się do wzrostu ich konkurencyjności, a w konsekwencji – do szybszego rozwoju miasta. Partnerami miasta w tym projekcie są Giełda Papierów Wartościowych oraz Stowarzyszenie Aula.
więcej
2014-05-20 | 06:50
Media i PR
GPW będzie zachęcać Polaków do inwestowania na giełdzie i budować pozytywny wizerunek rynku kapitałowego

GPW będzie zachęcać Polaków do inwestowania na giełdzie i budować pozytywny wizerunek rynku kapitałowego

Giełda Papierów Wartościowych ruszyła z kampanią wizerunkową promującą rynek kapitałowy. Celem jest podkreślenie roli, jaką giełda odegrała w procesie budowania wolnego rynku w Polsce, powiązanie 23 lat istnienia warszawskiego parkietu z przypadającymi na ten rok obchodami 25-lecia transformacji ustrojowej oraz zachęcenie Polaków do inwestowania swoich oszczędności na GPW.
więcej
2014-05-14 | 06:50
Finanse
GPW nagrodzona za wspieranie rozwoju polskiego rynku kapitałowego

GPW nagrodzona za wspieranie rozwoju polskiego rynku kapitałowego

Brytyjski magazyn „EMEA Finance” wyróżnił warszawską Giełdę Papierów Wartościowych za pięć lat sukcesów we wspieraniu rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Jednak GPW, by utrzymać dobrą passę po zakończeniu dużych prywatyzacji, potrzebuje systemu zachęt dla prywatnych inwestorów. Szczególnie cenni dla spółki są innowacyjni i dynamiczni nowi emitenci.
więcej
2014-05-05 | 06:55
Finanse
Giełda chce przyciągnąć prywatnych inwestorów. Stawia na rynek towarowy i nową platformę handlu instrumentami pochodnymi

Giełda chce przyciągnąć prywatnych inwestorów. Stawia na rynek towarowy i nową platformę handlu instrumentami pochodnymi

W I kwartale 2014 r. Grupa Giełdy Papierów Wartościowych osiągnęła 86,5 mln zł przychodów ze sprzedaży – o 9 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost wynika z poprawy sytuacji na rynku finansowym i towarowym. GPW liczy też na rozwój segmentu instrumentów pochodnych – ma temu służyć planowane na przyszły rok wdrożenie dedykowanego im systemu transakcyjnego – UTP-D. Warszawski parkiet chce również aktywnie wspierać budowę Warsaw Capital City – nowoczesnego centrum kapitałowego, które ugruntowałoby pozycję Warszawy jako najważniejszego rynku w regionie.
więcej
2014-04-29 | 06:50
Finanse
Zaufanie na rynku obligacji Catalyst ma zwiększyć niezależna polska agencja ratingowa

Zaufanie na rynku obligacji Catalyst ma zwiększyć niezależna polska agencja ratingowa

Giełda Papierów Wartościowych chce zwiększać poziom zaufania do notowanych na warszawskim parkiecie spółek. Jednym z pomysłów jest utworzenie własnej agencji ratingowej, co ma też zwiększyć zaufanie na rynku obligacji Catalyst. GPW zapowiada też zmiany w kodeksie dobrych praktyk dla spółek giełdowych.
więcej
2014-04-08 | 06:55
Firma
Giełda Papierów Wartościowych chce przyciągnąć małe i średnie przedsiębiorstwa

Giełda Papierów Wartościowych chce przyciągnąć małe i średnie przedsiębiorstwa

Giełda Papierów Wartościowych chce skupić się na zachęcaniu małych i średnich przedsiębiorstw do korzystania ze źródeł finansowania, jakie daje publiczny rynek kapitałowy. Choć firmy te tworzą większość miejsc pracy w Polsce i wytwarzają połowę PKB, to trudniej im o uzyskanie finansowania w bankach. Władze GPW mówią także o konieczności zachęcania Polaków do lokowania swoich oszczędności na giełdzie.
więcej
2013-08-07 | 08:00
Finanse
Warszawska giełda wciąż prowadzi rozmowy ws. połączenia z giełdami środkowoeuropejskimi

Warszawska giełda wciąż prowadzi rozmowy ws. połączenia z giełdami środkowoeuropejskimi

Rozmowy o ewentualnym połączeniu warszawskiej giełdy z grupą giełd CEESEG trwają. Prezes GPW podkreśla, że decyzja o przyłączeniu do konsorcjum giełd w Budapeszcie, Pradze, Wiedniu i Lublanie jeszcze nie została podjęta. – W przypadku tak dużych operacji trzeba szukać efektów synergii po stronie kosztowej i po stronie przychodowej – mówi Adam Maciejewski.
więcej