News powiązane z SGH

2021-10-08 | 06:20
Polityka
Spada zaufanie Polaków do państwa. Zbudowanie wiarygodności wymaga jasnej komunikacji ze społeczeństwem News powiązane z SGH

Spada zaufanie Polaków do państwa. Zbudowanie wiarygodności wymaga jasnej komunikacji ze społeczeństwem

– Wiele osób rezygnuje z udziału w pracowniczych planach kapitałowych, bo nie mają zaufania do systemu. Fundamentalne pytanie, jak takie zaufanie do polityki publicznej, do wiarygodności państwa budować – mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, profesor, prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jak podkreśla, kluczowe są dialog społeczny, stabilność prawa i rzetelna ocena skutków każdej wprowadzanej zmiany. Choć o kondycji gospodarki mówią nam dane ekonomiczne i oceny agencji ratingowych, to brakuje wskaźnika, który uwzględniałby także społeczny wymiar, związany np. z bezpieczeństwem w obszarze edukacji, rynku pracy czy ochrony zdrowia. Nad opracowaniem takiego indeksu wiarygodności państwa pracuje zespół ekonomistów z prof. Jerzym Hausnerem na czele.
więcej
2019-09-04 | 06:25
Handel
Polska potrzebuje ponad 20 lat, by dogonić Niemcy pod względem dochodu na mieszkańca. Problemy na rynku pracy mogą zahamować ten rozwój

Polska potrzebuje ponad 20 lat, by dogonić Niemcy pod względem dochodu na mieszkańca. Problemy na rynku pracy mogą zahamować ten rozwój

Wciąż największym wyzwaniem dla Polski i innych krajów Europy Środkowej jest skracanie dystansu rozwojowego do Zachodu. Jednak w najbliższych latach nasz kraj czeka spowolnienie gospodarcze, na które nie jest przygotowany. Zaradzić temu można poprzez przełamanie kryzysu demograficznego, stabilność podatków i solidarność krajów regionu w przyciąganiu inwestorów zagranicznych – podkreślali eksperci SGH i Instytutu Studiów Wschodnich podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.
więcej
2015-04-03 | 06:20
Firma
Tania siła robocza nie daje już polskim firmom sukcesu na zagranicznych rynkach. Muszą konkurować innowacyjnością i unikatowymi produktami

Tania siła robocza nie daje już polskim firmom sukcesu na zagranicznych rynkach. Muszą konkurować innowacyjnością i unikatowymi produktami

Kluczem do sukcesu polskich firm za granicą jest przede wszystkim unikalny produkt lub usługa wysokiej jakości, ale równie ważne są inne element – innowacyjność oraz dobrze zorganizowany system dystrybucji i marketingu. Badania wskazują, że silne polskie marki na globalnych rynkach przyczyniają się także do wzrostu zarobków i PKB w kraju.
więcej
2014-07-25 | 06:30
Kariera
Młodsze pokolenia są coraz lepiej wykształcone

Młodsze pokolenia są coraz lepiej wykształcone

Badanie zachowań edukacyjnych Polaków pokazuje, że dokonaliśmy awansu edukacyjnego. Młodsze pokolenia są coraz lepiej wykształcone. Wciąż największy wpływ na wybory edukacyjne i poziom wykształcenia mają wzory wyniesione z rodzinnego domu, choć duże znaczenie ma też sytuacja na rynku pracy. Poziom wykształcenia ma często wpływ na charakter zatrudnienia – niższe wykształcenie zwiększa prawdopodobieństwo zatrudnienia na umowę śmieciową.
więcej
2014-06-23 | 06:30
Polityka
Polityka i niska płynność szkodzi wycenom spółek na GPW

Polityka i niska płynność szkodzi wycenom spółek na GPW

Wycena akcji na giełdzie zawsze jest równa prawdziwej wartość notowanych firm – przekonują zwolennicy teorii efektywnych rynków. Oponenci przywołują z kolei liczne ograniczenia sprawności rynku, takie jak nagłe zmiany nastrojów inwestorów oraz trudne do oszacowania ryzyko. Dużym źródłem niepewności jest także polityka Skarbu Państwa jako dominującego akcjonariusza wielu spółek. To sprawia, że wycena wartości spółek jest zarówno teorią, jak i sztuką.
więcej
2014-01-20 | 06:45
Finanse
Były szef KNF: klientom firm pożyczkowych może zaszkodzić zarówno nadmiar, jak i niedobór regulacji

Były szef KNF: klientom firm pożyczkowych może zaszkodzić zarówno nadmiar, jak i niedobór regulacji

Zwiększenie przejrzystości działań firm pożyczkowych oraz wprowadzenie rozsądnych regulacji chroniących klienta – to według ekonomisty Stanisława Kluzy sposób na uporządkowanie rynku pożyczek pozabankowych. Obecnie nad regulacją rynku pracuje Ministerstwo Finansów.
więcej
2013-11-12 | 06:45
Gospodarka
S.Kluza: rządowe analizy gospodarcze nieprofesjonalne albo upolitycznione

S.Kluza: rządowe analizy gospodarcze nieprofesjonalne albo upolitycznione

W tym tygodniu GUS poda szacunkowe dane o wzroście gospodarczym w III kwartale. Prognozy przewidują wzrost PKB w przedziale 1,5-1,8 proc. Zważywszy na słabe pierwsze półrocze, cały rok może być gorszy nawet od 2009, gdy gospodarka rozwijała się w tempie 1,6 proc. Jeszcze na początku roku rząd wierzył w wynik powyżej 2 proc.
więcej
2013-10-10 | 06:20
Edukacja
Kompetencje matematyczne i informatyczne Polaków poniżej średniej OECD

Kompetencje matematyczne i informatyczne Polaków poniżej średniej OECD

Polacy wciąż mają mniejsze umiejętności matematyczne i informacyjno-komunikacyjne niż średnia państw OECD. Luka jednak się zmniejsza, a młodzi ludzie nie ustępują rówieśnikom z innych krajów. Najgorzej jest w rolnictwie i wśród osób starszych.
więcej
2013-01-24 | 06:25
Finanse
Przeciwnicy OFE chcą likwidacji II filaru. „Czekamy aż Polska zbankrutuje, dźwigając ten ciężar”

Przeciwnicy OFE chcą likwidacji II filaru. „Czekamy aż Polska zbankrutuje, dźwigając ten ciężar”

W najbliższych miesiącach rząd dokona przeglądu funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Nie planuje jednak likwidacji drugiego filara. Tego właśnie chcieliby przeciwnicy OFE, którzy twierdzą, że tylko w tym roku fundusze będą kosztowały budżet państwa około 30 mld zł. Według nich koniec OFE oznaczałby więcej pieniędzy na bieżącą wypłatę emerytur z ZUS.
więcej
2012-11-16 | 06:15
Gospodarka
Straszenie przedsiębiorców kryzysem szkodzi gospodarce

Straszenie przedsiębiorców kryzysem szkodzi gospodarce

Jeśli nie zniknie pesymizm wśród konsumentów i przedsiębiorców, nie mamy co liczyć na poprawę sytuacji gospodarczej – twierdzą eksperci SGH. Oceniają, że tylko poprawienie nastrojów pozwoliłoby na odbicie się polskiej gospodarki od dna w ciągu kolejnych sześciu-dziewięciu miesięcy.
więcej