Biuro prasowe

BIZNES 2022-09-19

Dokumentacja przy tzw. transakcjach rajowych – nowe przepisy

Będą zmiany w przepisach dotyczących transakcji z udziałem firm z rajów podatkowych i tych, których beneficjentem jest podmiot z siedzibą w takiej jurysdykcji.
czytaj więcej
BIZNES 2022-09-16

Tablica informacyjna a reklama – konsekwencje podatkowe

Organ podatkowy nie uwzględnił przedstawionego przez przedsiębiorcę stanu faktycznego i dokonując samowolnej modyfikacji opisu stwierdził, że tablica informacyjna potencjalnie może być reklamą i jako taka podlega opodatkowaniu. Po stronie przedsiębiorcy stanął sąd.
czytaj więcej
BIZNES 2022-09-15

Czy platformy cyfrowe zapłacą podatek u źródła w Polsce?

Pośrednictwo w krótkoterminowym najmie realizowane za pośrednictwem platform cyfrowych może powodować obowiązek podatku u źródła. Choć sprawa dotyczy opodatkowania działalności Airbnb we Włoszech, to wkrótce może mieć znaczenie również dla Polski.
czytaj więcej
BIZNES 2022-09-02

Fiskus nie może pogorszyć sytuacji odwołującego się podatnika

Określenie podatnikowi zobowiązania podatkowego w wysokości wyższej niż organ I instancji stanowi złamanie fundamentalnego w demokratycznym państwie prawa zakazu orzekania na niekorzyść wnoszącego odwołanie – stwierdził sąd.
czytaj więcej
BIZNES 2022-08-24

Uregulowanie PIT przez wspólnika z konta spółki

Udziałowiec spółki jawnej uiścił z jej konta zaliczkę na podatek dochodowy od swojego udziału w dochodzie spółki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Czy słusznie?
czytaj więcej
BIZNES 2022-08-09

Można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji

Czy podatek VAT od wydatków na towary i usługi poniesione przed rejestracją dla potrzeb tego podatku może być odliczony już po dokonaniu rejestracji? Okazuje się, że tak.
czytaj więcej
BIZNES 2022-08-03

Przesłanki stosowania pracowniczych kosztów autorskich

Podwyższone koszty uzyskania przychodów dla pracowników, jak każda preferencja podatkowa, podlegają istotnym ograniczeniom, dlatego przed wdrożeniem tego rozwiązania warto się dobrze przygotować. Wytyczne dają także wyroki sądów.
czytaj więcej
BIZNES 2022-08-01

Malta zdjęta z "szarej listy" FATF

Malta została usunięta z szarej listy Financial Action Task Force, czyli specjalnej, międzynarodowej grupy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. To zasługa przeprowadzenia w kraju niezbędnych reform, które będą kontynuowane.
czytaj więcej
BIZNES 2022-07-29

Zaliczki na PIT komplementariusza sp.k.

Czy po zmianach Polskiego Ładu sp. k. musi pobierać w zaliczki na PIT przy wypłacie komplementariuszowi zaliczek na poczet jego udziału w zyskach, jeśli nie zna kwoty zobowiązania podatkowego? Sądy twierdzą, że nie. Skarbówka rozumie przepisy inaczej.
czytaj więcej
BIZNES 2022-07-27

Najnowsze stanowiska organów podatkowych w zakresie ulgi B+R

Polski Ład uatrakcyjnił ulgę B+R umożliwiając połączenie jej z ulgą IP box i zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych. Jakie są najbardziej aktualne wytyczne organów podatkowych w tym zakresie?
czytaj więcej