Biuro prasowe

Prawo BIZNES 2018-03-21

Wyrok TSUE o nieproporcjonalności przepisów – kodeks spółek handlowych nie może

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że polskie przepisy, które wymagają dla transgranicznego przekształcenia spółki jej uprzedniej likwidacji na terenie RP, naruszają unijną zasadę swobody przedsiębiorczości.
czytaj więcej
Prawo BIZNES 2018-03-13

Odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna na gruncie RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to nie tylko szereg nowych obowiązków dla administratorów danych osobowych oraz nowe instrumentarium ochrony danych osobowych przewidziane dla osób, których dane dotyczą. To także nowe zasady odpowiedzialności.
czytaj więcej
Prawo BIZNES 2018-03-12

Organ podatkowy nie może podstępem zwabiać podatnika do urzędu

Skuteczne zawiadomienie podatnika o wszczęciu wobec niego postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe oznacza zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa.
czytaj więcej
BIZNES 2018-03-09

Lisiecki, Miłosz i Janiuk tworzą Argon Legal

Warszawska kancelaria prawna Galt Legal zmieniła model biznesowy.
czytaj więcej
Prawo BIZNES 2018-03-05

Czy restrukturyzacja firmy wyklucza możliwość ubiegania się o zamówienie publicz

Właściciele zadłużonych przedsiębiorstw często zastanawiają się, czy mogą ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego, jeśli otworzyli już postępowanie restrukturyzacyjne.
czytaj więcej
Prawo BIZNES 2018-02-28

RODO – jakie są przesłanki potwierdzające należytą staranność firmy?

RODO nie daje precyzyjnych wytycznych co do tego, jak zorganizować w firmach działalność operacyjną i systemy bezpieczeństwa danych, by zapewnić zgodność z przepisami.
czytaj więcej
BIZNES 2018-02-27

Nadal warto mieć indywidualną interpretację

W myśl art. 14d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Warto jednak poczekać.
czytaj więcej
Prawo BIZNES 2018-02-25

Amortyzacja dziedziczonego majątku – propozycje legislacyjne

Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła niemałe zamieszanie – pojawiły się wątpliwości, czy istnieje możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych przedsiębiorstwa (...).
czytaj więcej
Prawo BIZNES 2018-02-23

STIR, czyli fiskus wszechwiedzący. Po co skarbówce wgląd w konto przedsiębiorcy?

Determinacja rządu w uszczelnianiu systemu podatkowego nikogo już chyba nie dziwi. Do tej pory zmiany legislacyjne polegały na modyfikacji przepisów podatkowych, które w opinii fiskusa były nadużywane przez nieuczciwych podatników.
czytaj więcej
Prawo BIZNES 2018-02-23

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje ułatwienia w procedurze cywilnej

Planowanie rozprawy, zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym, zabezpieczającym i w zakresie opłat sądowych – to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje rządowy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
czytaj więcej