Biuro prasowe

BIZNES 2022-09-21

Z tego prawa Polacy rzadko korzystają. UNICEF uruchamia kampanię, aby to zmienić

Prawo do nauki, wolność słowa czy zgromadzeń to jedne z wielu podstawowych praw, które przysługują Polakom. Z jednych korzystamy każdego dnia, a z innych znacznie rzadziej. Jest jednak ważne prawo, z którego korzysta zaledwie 13 procent z nas. To prawo do sporządzenia testamentu.
czytaj więcej
BIZNES 2022-09-07

Rekord liczby mieszkań kupionych przez Ukraińców. Czy nie potrzebują oni zgody?

Ukraińcy coraz częściej nabywają polskie nieruchomości. Wyjaśniamy zatem, czy sprzedaż mieszkania Ukraińcowi nie będzie stanowiła problemu.
czytaj więcej
BIZNES 2022-09-06

Pobyt ukraińskiego pracownika przez ponad 183 dni w Polsce

25 sierpnia minęło 183 dni od momentu, gdy do Polski zaczęli przybywać uchodźcy z Ukrainy. Oznacza to koniec okresu niepodlegania pod polską jurysdykcję podatkową. Jakie obowiązki ma w związku z tym pracodawca zatrudniający Ukraińców?
czytaj więcej
BIZNES 2022-08-25

Dyrektywa drugiej szansy dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością

Celem nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego jest implementacja do polskiego systemu prawnego tzw. dyrektywy drugiej szansy, czyli dyrektywy PE i Rady UE. Pozwala ona na wstrzymywanie egzekucji i zatwierdzenie układu mimo sprzeciwu grupy wierzycieli.
czytaj więcej
BIZNES 2022-08-23

Wyrok TK o konstytucyjności przepisów ustawy o PIT

19 lipca TK ogłosił wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej nakładania obciążeń w podatku dochodowym od osób fizycznych na skutek niedookreślonej definicji ,,działalności gospodarczej”.
czytaj więcej
BIZNES 2022-08-22

Nowe prawo grup spółek

W październiku wejdą w życie nowe regulacje dotyczące grup kapitałowych – holdingów i koncernów. Najważniejsze zmiany dotyczą reguł funkcjonowania grup spółek oraz zasady zarządzania i nadzoru nad nimi.
czytaj więcej
BIZNES 2022-08-19

Instytut Staszica: Szklany problem systemu kaucyjnego

Instytut Staszica apeluje, by Ministerstwo Klimatu i Środowiska pilnie odniosło się do pytań, które stawiają przedstawiciele branży oraz eksperci, a które pozostają bez odpowiedzi ze strony resortu.
czytaj więcej
BIZNES 2022-08-16

Instytut ESG za segregacją jednorazowych butelek szklanych w systemach gminnych

Instytut ESG opowiada się za systemem kaucyjnym dla butelek plastikowych, których odzyskuje się niewiele – dla konsumentów i samych sklepów dodatkowe obowiązki nie przysporzą takich problemów jak gabarytowe szkło.
czytaj więcej
BIZNES 2022-08-12

Legislacyjny chaos? Wdrożenie Dyrektyw DCD i SGD w branży e-commerce

Dostosowanie polskich regulacji do unijnych Dyrektyw SGD oraz DCD wzbudza kontrowersje wśród przedsiębiorców. Dlaczego? Większość z nich obawia się legislacyjnego chaosu, wywołanego ich implementacją.
czytaj więcej
BIZNES 2022-08-12

Walka z szarą strefą w handlu

Znacznemu zaostrzeniu ulegną kary za paserstwo wyrobów akcyzowych, nieewidencjonowanie obrotu towarem, w tym paliwami oraz jego użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, czy nielegalny obrót alkoholem i wyrobami tytoniowymi.
czytaj więcej